1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. תומאס קרלייל

תומאס קרלייל

4194 2009/07/18 2024/05/30

תומאס קרלייל*

היסטוריון והוגה הדעות הבריטי תומאס קרלייל התייחס בספרו
" הגבורים והגבורה " לנביא מוחמד, הוא כתב בין היתר : " אני נדהם איך הצליח איש אחד לאחד את השבטים הנלחמים והבדווים הנודדים, והפך אותם לאומה מאוחדת חזקה ותרבותית ביותר, בתוך תקופה של פחות משני עשורים !! "

 

 *תומאס קרלייל היסטוריון והוגה דעות בריטי. רכש את השכלתו באוניברסיטת אדינבורו ועסק בהוראה. בסקוטלנד זכה להצלחה ספרותית מועטה בלבד, לכן עקר ללונדון בשנת 1839, שם כתב את חיבורו המפורסם המהפכה הצרפתית. השקפתו הקלוויניסטית הביאה את קרלייל לייחס חשיבות עליונה לדמות היחיד ולהשפעתו על ההיסטוריה האנושית. רעיון זה בולט ביותר בחיבורו הערצת הגיבור והגבורה בהיסטוריה (1841). בה בעת היה קרלייל מודע למעשי עוול חברתי ומודעות זו המריצה אותו לפנות אל מצפונם של בני תקופתו, שכל מעייניהם היו נתונים לשיפור מצבם החומרי, ולדרוש מהם לדאוג לשכבות המקופחות, כדי שלא תאבד האומה את איכותה המוסרית.

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day