1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. סאנט היילר

סאנט היילר

18299 2008/02/24 2024/05/27
Article translated to : العربية Español 中文

סאנט היילר*

הפרופסור והמזרחן הגרמני פרטלי סאנט היילר, ציין את הנביא מוחמד בספרו " המזרחיים ואמונותיהם", בו אמר בין היתר: מוחמד היה מנהיג המדינה שהשקיע מיטב מאמציו לשמור על חיי העם וחירותו. הוא קבע להם את החוקים והעניש את הפושעים שאיימו על היציבות של החברה. מוחמד קרא לעבוד אל אחד ויחיד, הוא השתמש בעדינות ובאדיבות במסע ההטפה שלו לאחרים, היה רחים אפילו עם אויביו.

יש לומר שהוא היה בעל צדק ורחמים ואלה הם שתי התכונות החשובות והעלאיות שאתה יכול למצוא באדם.   

 

_______________________________________

*פרטלי סאנט היילר, מזרחן גרמני, נולד בדרסדן בשנת   1793 , חיבר ספר על המזרח, " המזרחיים ואמונותיהם".    

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day