1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. יוהן וולפגנג פון גתה

יוהן וולפגנג פון גתה

4403 2009/07/18 2024/02/26

יוהן וולפגנג פון גתה*

וולפגנג גתה, המשורר הגרמני הגדול דיבר על הנביא מוחמד עליו השלום, הוא אמר בין היתר: מוחמד היה נביא, ואינו משורר. לכן הקוראן שלו נחשב לחוק קדוש, ואין הוא ספר חינוכי או שעשועי שנכתב על ידי בן אדם. היום, אחרי 1400 שנים, ההוראות של מוחמד נשארו שמורות, ללא סילוף או שינוי. והן משמשות התקווה המיועדת לטפל במחלות האנושיות, כמו היו בימי חייו.

 

 * יוהן וולפגנג פון גתה, נולד בפרנקפורט, ממייצגי התרבות הגדולים של ההיסטוריה העולמית, סופר, משורר, מחזאי, הוגה דעות, הומניסט, פוליטיקאי, בונה חופשי ומדען גרמני. כסופר מבריק היה גתה לאחד מהכותבים הדומיננטיים בספרות הגרמנית, בייחוד ברומאנים, בין המאות 18-19.

 

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day