عربي English עברית Deutsch Italiano 中文 Español Français Русский Indonesia Português Nederlands हिन्दी 日本の
Knowing Allah
  
  

   

 

צדקו של הנביא עליו השלום עם נשותיו

הנביא עליו השלום גילה אחריות מרובה בקרב הנשים שלו , רחוק מאהבתו, חמלתו והרחמים שלו , הוא הצטיין גם בצדק. הצדק של הנביא מוחמד עליו השלום נובע  מתוך תחושה של אחריות , ומטבע הבריאה של הנביא עליו השלום .

 

1-   עורווה בן אל-זובייר ( בן אחותה של הגברת עאאישה ) סיפר כי הגברת עאאישה אמרה לו : " בני , הנביא עליו השלום לעולם לא העדיף אחת מבינינו על האחרות , הוא חילק את ימי השבוע עלינו , לכל אישה קבע לילה מסוים שהוא מבלה איתה , רחוק מכך הוא נהג לבקר אצל נשותיו מדי יום כדי לברך אותן לשלום . הגברת סוודה בת זמעה ( אישתו של הנביא ) וויתרה לי על החלק שלה כשהזקינה ובאתה בימים היא ביקשה מן הנביא את זה ואמרה לו: " נביא אלוהים אני כבר זקנתי ובאתי בימים, לכן אני מבקשת ממך שתלון בלילה המיועד לי בביתה של עאאישה - היא ידעה שהוא אוהב עאאישה יותר מן האחרות - לכן וויתרה לה על היום שלה , כי פחדה שהזקנות שלה יעוררו מורת רוחו של הנביא, אז ביקשה ממנו לעשות את זה " . הנביא עליו השלום הסכים לה , כי ריחם עליה כי היא זקנה ביותר - היא נישאה לנביא עליו השלום אז היתה בת 65 – ובמרוצת השנים היא חשה שהיא לא תוכל להבטיח לנביא את הזכויות של הנישואים , וחששה - לפי דעתה - שייגרש אותה , על כן היא הציעה לו לעבור לביתה של עאאישה ביום שלה .

אלוהים הוריד על הנביא עליו השלום פסוקים אשר מסדרים  כל מצב כזה : " אם תחוש האישה כי בעלה מואס בה או פונה מעליה אין עווֹן על שניהם אם יגיעו להסכמה ביניהם כי ההסכמה טובה יותר בכל נפש טבועה צרות -עין ואולם אם תיטיבו ותהיו יראים הנה אלוהים מכיר את מעשיכם לִפנַי ולִפנים" ( סורת הנשים : 128 ).

 

 

2 – הנביא עליו השלום לא וויתר על צדקו כלפי נשותיו , בשבתו בבית ובלכתו בדרך . הגברת עאאישה סיפרה כי הנביא עליו השלום התרגל לטייל ולהתהלך עם נשותיו , ואם נסע לחו''ל היה בוחר - דרך הגורל - אחת נשותיו ללוות אותו . והאישה שייפול עליה הגורל היא אשר תסע איתו . לפעם נפל הגורל על שני נשותיו עאאישה וחפצ'ה , שתיהן ליוו אותו בנסיעה .

 

 

3 – הדבר המעיד על צדקו של הנביא עליו השלום עם נשותיו הוא שהנביא עליו השלום בכל פעם נישא לאישה גרושה או אלמנה היה מבלה איתה שלושה לילות , אחר כך הוא קבע לה יום בלבד בדומה לנשותיו האחרות . אום סלמה – אישתו של הנביא – סיפרה כי הוא בילה איתה אחרי החתונה שלושה לילות , אחרי כך שאל אותה : אם את רוצה שאבלה איתך שבע לילות ואבלה שבע לילות עם האחרות אני מוכן ? או אבלה איתך שלושה לילות ועימן שלושה לילות ? היא ענתה : שלושה לילות !

 

 

4 – הנביא עליו השלום לא וויתר על צדקו עם נשותיו גם כשהיה חולה לפני מותו, הוא עמד על דעתו שלכל אחת מהן הזכות לבלות יום בביתה , ולמרות המחלה שמנעה ממנו לזוז, אלא שהוא נשען על שכמיהם של דודו אלעבאס ובן דודו עלי בן אבי טאליבּ והסתובב עליהן , בימים האחרונים לא יכל הנביא לצאת החוצה, הוא ביקש מכל נשותיו שיישב בביתה של עאאישה עד שיחלים , אולם הוא מת שם .

     

הגברת עאאישה סיפרה כי הוא התמיד לשאול בימיו האחרונים : איפה אהיה מחר ? משמע הדבר שהוא מתעניין בזכות כל אישה מנשותיו שיבלה יום בביתה .

     

הוא נפטר בביתה של עאאישה , היא סיפרה : " הנביא עליו השלום נפטר בבית שלי , וראשו מונח על החזה שלי , לפני מותו בא אחי עבד אל-רחמן בן אבי בקר , ובידו היתה מחצצה, הנביא הסתכל על המחצצה , ידעתי שהוא רוצה לחצוץ את שִינָו , אני לקחתי את המחצצה מן עבד אל-רחמן , הרטבתי אותה ברוק שלי , ונתתי אותה לנביא עליו השלום והוא חצץ בה את שניו בהיותו נשען על החזה שלי , אחר כך הלך לעולמו , עליו רחמי אלוהים " .

 

5 – למרות צדקו של הנביא עליו השלום , ושקידתו לשוות בין כל נשותיו , הוא נטה מבחינה מורלית לגברת עאאישה יותר מכולן , וזה לא מוזר, כי אין לאדם להשתלט על כל רגשותיו ובמיוחד רגשות האהבה . אולם הוא נהג בצדק עמן בכל תחומי החיים , האוכל , הלבוש , הזכויות הטבעיים של הנישואים, אפילו בימים שלא בילה איתן.

     

הוא התפלל לריבונו ואמר : " ריבוני , הנה אני נהגתי בצדק עם נשותיי בכל אשר יכולתי , אולם סלח לי על כל אשר איני יכול לשלוט בו ( הוא מתכוון לאהבתו לעאאישה ) .

     

כאן הבין הנביא עליו השלום שאהבתו לעאאישה השתלטה על חושיו , ורגשותיו , הוא נטה אליה יותר מכולן , לכן הוא ביקש סליחה מאלוהים, כי האהבה היא דבר מוסרי , אין לאדם לברוח ממנו , אין לאדם להתעלם ממנו ואין לשכוח ממנו , זה הטבע של כל אדם .

 
                      Previous article                       Next article
Bookmark and Share


أضف تعليق