1. Articles
  2. Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet
  3. De eerste Madz-hab (wetschool)

De eerste Madz-hab (wetschool)

1744 2013/06/22 2024/04/17

De Islamitische wetgeving (Shari'ah) bestond in de allervroegste periode (in Al-Madienah) uit de wetten van de Shari'ah welke geopenbaard waren en genoteerd in de Koran en de Soennah. Zij hadden voornamelijk betrekking op de ideologische stichting van Islam, Imaan (geloof) en de sociaal-economische wetten noodzakelijk voor de organisatie van de jonge Islamitische staat in al-Madienah.

De basis van wetgeving in de Koran was om de mensen te verbeteren, als zodanig werden profijtvolle menselijke gewoonten en praktijken erkend en opgenomen in de massa van Goddelijke Wetgeving. Om het doel van verbetering te bereiken, verenigde de Koranische Wetgeving de principes van:

- Verwijdering van moeilijkheden

- Vermindering van religieuze verplichtingen

- Verwezenlijking van het openbaar welzijn

- Verwezenlijking van universele rechtvaardigheid

Deze periode markeert het begin van de evolutie van Fiqh (Islamitische jurisprudentie, wetgeving) en het was tijdens deze periode dat de fundamenten van de wetenschap van het afleiden van wetten van de Koran en de Soennah door de profeet (vzmh) werden gelegd.

We kunnen zeggen dat in deze periode de eerste Madz-hab (rechtsschool) vorm kreeg omdat de profeet (vzmh) de Sah'aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) trainde in Idjtihaad.

De basis van de deductieve Fiqh principes (om iets als logische, bijzondere conclusie te trekken uit algemene feiten), Idjmaa' (overeenkomst) en Qiyaas (Idjtihaad), werd gelegd tijdens de periode van de Khoelafaa-e Ar-Raashidien, de rechtgeleide khaliefen (moge Allah tevreden zijn met hen).

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day