1. Articles
  2. Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet
  3. De Koran keurt conflict en onenigheid onder moslims expliciet en impliciet af

De Koran keurt conflict en onenigheid onder moslims expliciet en impliciet af

1649 2013/06/24 2024/04/23

Allah de Verhevene zegt o.a.: "En houd jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en wees niet verdeeld..." (Soerat Aal 'Imraan (3), aayah 103.)

Meningsverschillen onder de Sah'aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) waren te wijten aan verschillende bekwaamheden om te interpreteren en de mate waarop zij bekend waren met de Ah'adieth van de profeet (vzmh). Men hield zich niet stug vast aan de verschillende bepalingen in de aanwezigheid van bewijs van het tegenovergestelde.

Vroegere geleerden benadrukten het feit dat alleen die bepalingen van de Sah'aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) waarvan aangetoond kon worden dat zij correct waren, uiteindelijk als correct gevolgd dienden te worden.

Meningsverschillen onder de Sah'aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) leidden nooit naar verdeeldheid onder en scheiding tussen hen, hoewel meningsverschillen onder de latere geleerden van de Madzaahib zich ontwikkelden tot tweedracht onder de moslims.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day