1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s van het verrichten van de woedhoe’ (rituele wassing)

De Soenna’s van het verrichten van de woedhoe’ (rituele wassing)

63255 2007/11/30 2024/07/18

de soenna’s van het verrichten van de woedhoe’ (rituele wassing)

1.  het uitspreken van de naam van allah: in de naam van allah, de erbarmer, de meest barmhartige [zeg: bismillah ar-rahman ar-rahiem]

2.  was de handen driemaal.

3.  [begin bij] het spoelen van de mond en de neus voor het wassen van het gezicht.

4.  de neus spoelen met de linkerhand. dit is omdat het zo in een hadith is verteld, dat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem), "zijn handen driemaal waste, daarna zijn mond spoelde en zijn neus spoelde door water op en uit te snuiven, en dan waste hij zijn gezicht driemaal…) [verteld door bukhari en muslim].

5.  het water moet goed worden opgesnoven tot echt binnen in de neus, en de mond moet goed worden gespoeld, dat is als men niet vast. dit is omdat het in de hadith zo wordt gezegd: "…en snuif goed water op behalve wanneer je vast". [overlevering van at-tirmidhi, aboe dawoed, ibn majah en an-nasa'i].

6.  de mond spoelen en opsnuiven met dezelfde handvol water. dit omdat het in de hadith zo wordt gezegd: "hij (de profeet, vzzmh) deed zijn hand in het watervat, spoelde zijn mond en neus." [bukhari en muslim].

7.  gebruik een tandenstokje (siwak) voordat je de mond spoelt. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "als ik niet had gedacht dat het te moeilijk zou zijn voor mijn ummah, dan had ik hen opgedragen de siwak te gebruiken voor ieder gebed.” [verteld door ahmed en an-nasa'i].

8.  met natte vingers door de baard gaan terwijl je het gezicht wast. er wordt in een hadith vermeld dat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem gewoonlijk zijn natte vingers door zijn baard streek terwijl hij de rituele wassing verrichtte. [at-tirmidhi].

9.  over het hoofd strijken. dit wordt als volgt gedaan: met natte handen over het hoofd strijken van de achterkant naar voren en weer terug naar achteren. het is in ieder geval verplicht om op welke manier dan ook over het hoofd te strijken. volgens een overlevering streek de boodschapper van allah gewoonlijk bij de rituele wassing over zijn hoofd beginnend aan de achterkant en dan naar voren strijkend. [bukhari en muslim].

10.  met natte vingers tussen de vingers en de tenen gaan. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "verricht jullie rituele wassing op een perfecte manier en laat het water tussen je vingers en tenen lopen." 

11.  de rechterkant vóór de linkerkant wassen. er is in een hadith overgeleverd dat de boodschapper van allah (vrede en zegeningen zijn met hem) "met de rechterkant begon bij het aantrekken van zijn schoenen, het kammen van zijn haar, zichzelf wassen en bij al het andere." [bukhari en muslim]. 

12.  de handelingen driemaal verrichten, bij het wassen van het gezicht, handen en voeten.

13.  het uitspreken van de twee getuigenissen van geloof [in het arabisch: sjahadateen] na het beëindigen van de rituele wassing. d.w.z. het zeggen van "ik getuig dat er geen god is behalve allah en dat mohammed zijn boodschapper is". volgens een overlevering zei de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) : " als wie dan ook van jullie de rituele wassing op een perfecte manier uitvoert, en dan zegt: ‘ik getuig dat er geen god is behalve allah en dat mohammed zijn dienaar en boodschapper is’, zullen de acht poorten van het paradijs voor hem worden geopend en hij mag binnengaan door welke hij maar wil". [muslim]

14. de rituele wassing thuis verrichten. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "een ieder die de wassing thuis verricht en dan naar de moskee loopt om het verplichte gebed te verrichten, diens stappen zullen worden geteld als de ene ervan een zonde uitwist, en de andere hem een rang verheft." [muslim]

15.  de hand over de ledematen wrijven terwijl of na men wast.

16.  weinig water gebruiken. de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) gebruikte weinig water bij de rituele wassing. [verteld door bukhari en muslim]

17.  het wassen tot boven de grenzen van de vier ledematen (handen en voeten). het is verteld dat aboe huraira (moge allah tevreden over hem zijn) de rituele wassing verrichtte, zijn armen waste tot boven de ellebogen en zijn voeten tot boven de enkels en zei: “dit is hoe de boodschapper van allah (vrede en zegeningen zijn met hem) de rituele wassing verrichtte". [muslim]

18.  het verrichten van twee rak’aa’s (gebedseenheden) na de rituele wassing. de boodschapper van allah (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "degene die de rituele wassing zoals mij verricht en daarna opstaat om twee rak’aa’s te bidden zonder dat hij zijn gedachten af laat dwalen of te worden afgeleid, al zijn voorgaande zonden zullen worden gewist." [verteld door bukhari en muslim]

 in een overlevering door muslim via 'uqba ibn 'amir: "hij zal met niets dan het paradijs worden beloond".

19.  het perfectioneren van je rituele wassing: was ieder deel op een perfecte manier. de wassingen worden verscheiden keren per dag verricht, en iedereen moet deze soenna’s iedere keer dat hij de wassing verricht, opvolgen.

·  de verdiensten van het opvolgen van deze soenna’s:

de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: "degene die de rituele wassing op een perfecte manier verrichtte, zijn zonden zullen zijn lichaam verlaten, ze komen zelfs onder zijn nagels vandaan.” [muslim].

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day