1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Het thuis verrichten van vrijwillige gebeden

Het thuis verrichten van vrijwillige gebeden

47222 2007/11/30 2024/05/23

het thuis verrichten van vrijwillige gebeden

  1-  hij (vzzmh) zei: “iemands beste gebeden zijn de gebeden die iemand thuis verricht, behalve de verplichte gebeden.”  overeenkomstige hadith van muslim en bukhari.

2-  hij (vzzmh) zei: “het vrijwillige gebed dat wordt verricht waar niemand hem ziet, heeft 25 keer zoveel waarde als het gebed dat voor iedereen zichtbaar is.”  verteld door aboe-ya’la, al-albani zei dat het authentiek is.

3-   hij (vzzmh) zei: “iemands gebeden die thuis worden verricht overtreffen de gebeden daar waar iemand hem kan zien, net zoals de verplichte gebeden de vrijwillige gebeden overtreffen.” verteld door at-tabarani, al-albani zei dat het goed is. 

 

hierop gebaseerd, zou een ieder deze soenna (gewoonte van de profeet) moeten herhalen tijdens de ‘geplande soenna’s’* : edh-dhoehaa gebed (voor het middaguur) en het witr gebed (het laatste gebed met een oneven aantal rak’aa’s dat meestal voor het slapen gaan wordt verricht) en hij/zij zou deze zo veel mogelijk thuis moeten verrichten om zodoende meer beloningen te krijgen en zich aan de soenna te houden.

  de verdiensten bij het thuis toepassen van deze vrijwillige gebeden:

  a-   het is een middel om te beantwoorden aan onderwerping en trouw, en weg te blijven van schijnheiligheid.

b- het doet genade neerdalen op het huis en zorgt er voor dat de duivel het verlaat.

c-   het is een kans om de beloning te verdubbelen, net zoals de beloning voor het verplichte gebed dubbel telt wanneer die in de moskee wordt verricht.   

 

  * de geplande soenna’s = de vrijwillige gebeden die samen met de verplichte gebeden worden verricht, en volgens hun volgorde.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day