1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. De Soenna’s van het bidden tijdens de nacht

De Soenna’s van het bidden tijdens de nacht

65995 2007/11/30 2024/05/20

de soenna’s van het bidden tijdens de nacht

de profeet – vrede zij met hem – zei: “de beste tijd om te vasten na de ramadan is de maand moeharram, en het beste gebed na het verrichten van de verplichte gebeden, is het nachtgebed”, verteld door muslim.

 

1- het beste aantal (rak̒ aa's) om ‘s nachts te bidden is elf rak̒ aa's (gebedseenheden of knielingen) of dertien gedurende de nacht, omdat is overgeleverd dat: “de profeet – vrede zij met hem – elf rak̒aa's bad (‘s nachts) en dat was zijn gewoonlijke gebed), verteld door al-bukhari.

 

in een andere overlevering wordt genoemd: “hij bad dertien rak̒ aa's …”, verteld door al-bukhari.

 

2- het is soenna om siwak te gebruiken bij het bidden ‘s nachts, en om de laatste verzen van ali-imran te lezen vanaf: ('inna fī khalqi as-samāwāti wa al-'arđi wa akhtilāfi al-layli wa an-nahāri la'āyātin li'wlī al-'albābi) d.w.z. (voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag zijn tekenen voor degenen die begrijpen)(ali-imran: 190) tot het eind van deze soera.

 

3- het is ook soenna om de smeekbeden van de profeet – vrede zij met hem – zoals: “o allah, geprezen bent u. u bent het licht van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten.geprezen bent u, u bent de onderhouder van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten.  geprezen bent u, u bent de heer van de hemelen en de aarde. u bent de waarheid, uw belofte is waarheid, uw woord is waarheid, de ontmoeting met u is waarheid, het paradijs is waarheid, de hel is waarheid, de profeten zijn waarheid”.


  4- het is soenna om het nachtgebed te beginnen met twee lichte rak̒aa’s om zodoende actief te worden en klaar te zijn voor de daaropvolgende gebeden. de profeet – vrede zij met hem – zei: “als je ’s nachts begint te bidden, begin dan te bidden met twee lichte rak̒ aa's). verteld doormuslim.

 

5- het is ook soenna om het nachtgebed te beginnen met het zeggen van de volgende profetische smeekbede: “o allah, heer van djibriel, mikaiel en israafiel, schepper van de hemelen en de aarde. kenner van het onwaarneembare en het onwaarneembare en het waarneembare. u bent de rechter van uw dienaren, over alles waarover zij van mening verschillen. leid mij naar de waarheid, van hetgeen waarover zij van mening verschillen – met uw toestemming. waarlijk, u leidt wie u maar wilt naar het rechte pad.” verteld door muslim.

 

6- het is ook soenna om het gebed lang te maken, omdat de profeet – vrede zij met hem – werd gevraagd: ‘wat is het beste gebed?’ hij zei: “het langere”. verteld door muslim. de betekenis van "langere" is het in gebed staan lang te laten duren.

 

7- het is ook soenna om bescherming van allah de almachtige te vragen wanneer je een vers reciteert dat over bestraffing handelt, door het zeggen van: “ik vraag bescherming van allah tegen de bestraffing van allah”, en eindigt met het vragen van genade van allah wanneer je een vers reciteert dat over genade spreekt, door te zeggen: “o allah, ik vraag om uw gunst”, en door allah te verheerlijken wanneer je een vers reciteert dat allah de almachtige verheerlijkt.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day