1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Is de vrouwenstem privé? … Wat is de betekenis van de schepping van de vrouw uit een gebogen rib?

Is de vrouwenstem privé? … Wat is de betekenis van de schepping van de vrouw uit een gebogen rib?

29435 2009/04/02 2024/06/24
Article translated to : العربية English Français עברית

 

argumenten tegen achterdocht

 

is de vrouwenstem privé? … wat is de betekenis van de schepping van de vrouw uit een gebogen rib?

 

een van de wijd verspreide geruchten is dat de islam de stem van de vrouw als privé beschouwt en dat die niet zou moeten worden gehoord. om die reden willen we deze geruchten in het kort beantwoorden omdat er een overvloed aan juridische teksten is die zulke geruchten tegenspreken.

 

de edele koran vertelt in het volgende vers het verhaal van de twee dochters van de profeet shoeaib (vrede zij met hem) toen ze met de profeet mozes (vrede zij met hem) spraken: {en toen hij bij het water van madyan arriveerde trof hij daar een groep mannen aan die hun kudde te drinken gaven, en naast hen zag hij twee vrouwen die hun kudde tegenhielden. hij vroeg: “wat is er met jullie?” ze zeiden: “we kunnen onze kudde pas water geven als de herders met hun kuddes weggaan. en onze vader is een erg oude man.}(qasas 23)  en één van hen zei tegen mozes (vrede zij met hem) {toen kwam één van de twee vrouwen verlegen naar hem toelopen. ze zei: "waarlijk, mijn vader vraagt naar u om u te belonen omdat u voor ons de kudde water heeft gegeven.} (qasas 25).

 

dus als de vrouwenstem privé zou moeten worden gehouden, hoe spraken de twee dochters van shoeaib (vrede zij met hem) dan met mozes (vrede zij met hem)?

 

daarnaast, hoe kan men een vrouw in de weg staan om te spreken terwijl de islam haar toestaat te verkopen, te kopen, te adviseren, het goede voor te schrijven en het verkeerde te verbieden {de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars bondgenoten. ze schrijven voor wat goed is en verbieden wat verkeerd is} (al-tawbah 71).

 

volgens een overlevering, toen de kalief grenzen wilde stellen aan de bruidsschat stond een vrouw op in de moskee en vroeg kalief oemar (mag allah tevreden over hem zijn) de verzen van de edele koran te gehoorzamen. ze zei: “hoe kan het dat je een grens wilt stellen aan de bruidsschat terwijl allah de almachtige heeft gezegd: {maar als je een echtgenote wilt vervangen door een andere en je hebt één van hen een omvangrijke bruidsschat gegeven, neem er dan niets van terug} (an-nisa'), waarop kalief oemar (moge allah tevreden over hem zijn) verklaarde: oemar heeft zich vergist en de vrouw was juist.

 

en hier is een voor zichzelf sprekende profetische overlevering over de positie van de vrouw in de islam:

oem salama; hind bint abi oemayyah (moge allah tevreden over haar zijn) vertelde dat toen de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) uitweek, vroeg zeineb, de dochter van de profeet, permissie van haar man aboe al aas bin al rabi', die toen nog een polytheïst was, om met haar vader mee te gaan, en hij stemde toe. toen aboe al aas naar medina ging stuurde hij een verzoek voor asiel aan de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) via zijn vrouw. zeineb keek toen vanuit haar kamer naar de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) die op dat moment het fajr (ochtendgebed) gebed verrichtte samen met zijn metgezellen, en ze zei: “o mensen! ik ben zeineb de dochter van de profeet, ik heb asiel verleend aan aboe al aas. toen de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) klaar was met bidden, zei hij: (ik was daar niet van op de hoogte tot jij het hoorde; vanzelfsprekend kan elke moslim aan wie dan ook asiel verlenen). verteld door al-albani in al-selsila al-sahiha 6-770.

 

islam heeft een prima standpunt en heeft de terechte eer aan de vrouw gegeven, maar de onwetende mensen verspreiden dat de islam vrouwen en hun waardigheid veronachtzaamt. zulke mensen zouden zich dood moeten schamen voor hun schandelijke houding tegenover de vrouw. ze hebben inbreuk gepleegd op haar waardigheid en een stuk handelswaar van haar gemaakt om te verkopen en te kopen. als we ons verdiepen in de positie van de vrouw in het westen, voelen we medelijden met haar omdat wellustige mensen van de vrouw profiteerden om hun lusten te bevredigen. ze zetten haar aan tot naaktheid onder het mom van vrijheid en maakten haar tot een symbool van prostitutie onder het mom van kunst en ontdekking. maar wat voor een eer is dit? waar is de eer van de vrouw?

-----------------------------------------------------------------

 

een ander uit de duim gezogen veronderstelling over de vrouw is dat de vrouw uit een gebogen rib is geschapen. laten we je verwijzen naar de volgende relevante profetische overlevering om de waarheid te kennen:

 

al boechari vertelt in zijn boek "sahieh al boechari"dat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei: (degene die in allah en de dag des oordeels gelooft zou geen schade moeten berokkenen aan zijn buren. behandel vrouwen zachtmoedig, ze werden uit een rib geschapen (d.w.z. eva werd uit de rib van adam geschapen), en het kromste deel van de rib is het bovenste deel. dus als je de rib recht zou willen maken, zou hij breken, en zou je de rib zo laten, blijft hij krom, en vrouwen zijn soortgelijk, daarom moet je hen met zachtheid behandelen).

 

wat kunnen we van deze overlevering leren?

ten eerste: de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) zei niet dat de vrouw uit een gebogen rib zoals door hen wordt beweerd, maar hij vertelde dat ze uit een rib werd geschapen. dit is een onzichtbaar iets dat door allah de almachtige geopenbaard is aan zijn profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem). het bevat niks beledigends tegenover de vrouw. het is net als toen allah de almachtige ons vertelde dat {en voorwaar schiepen wij de mens uit een aftreksel van klei}, betekent dit dan dat de islam de mens beledigt? nee, hier wordt ons slechts informatie gegeven over iets wat alleen allah de almachtige kent, en wij moeten dat geloven.

 

ten tweede: de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) gaf ons informatie over het feit dat de vrouw uit de rib van adam (vrede zij met hem) werd geschapen, en dit is ook in de edele koran genoemd: {o mensheid! wees gehoorzaam aan jullie heer, die jullie uit één persoon (adam) heeft geschapen, en uit hem (adam) schiep hij zijn vrouw hawwa (eva)} d.w.z. het onderricht ons de ware relatie tussen de man en vrouw. het is een allesomvattende relatie omdat de vrouw vanuit de man is, en de man vanuit de vrouw. allah de almachtige zei: {jullie zijn onderdeel van elkaar} (al-imran 195).

 

deze profetische overlevering kwam in als richtlijn voor mannen om vrouwen zachtmoedig te behandelen en hen te verdragen, omdat de vrouw van nature emotioneel is. het volgende vers uit de koran: {o mensheid! wees gehoorzaam aan jullie heer, die jullie uit één persoon (adam) heeft geschapen, en vanuit hem (adam) schiep hij zijn vrouw hawwa (eva)}, werd als volgt door sjeich al-shaarawi (moge allah hem genade schenken) uitgelegd: (allah de almachtige zei: {en vanuit hem schiep hij zijn vrouw) d.w.z. de vrouw werd uit de rib geschapen, dan refereert het woord “vanuit” naar een deel van een geheel, en als de vrouw geschapen was als adam, zou het woord “van” refereren naar een manifestatie, d.w.z. van dezelfde soort.  allah de almachtige weet het beste wat hij wil scheppen, de vormgeving, de taak die door zo’n schepsel zal worden uitgevoerd; op grond daarvan creëert  allah de almachtige de kenmerken en noodzakelijke onderdelen om dat doel te bereiken en de taak uit te voeren. je zou misschien denken dat sommige schepsels geen functie hebben in dit leven, of dat het beter was geweest als ze een andere vorm zouden hebben, maar dat is niet het geval. een man die over de schepping van de wereld door allah de almachtige na zat te denken zei: er is geen schepping en vernuft beter dan deze. verder was er een lasser die rechte staven nam en deze boog. toen zijn zoon dit zag vroeg hij: “waarom laat de lasser de staven niet recht?” zijn vader leerde hem: deze staven kunnen pas goed functioneren als ze gebogen zijn. hetzelfde geldt voor een haak en een sikkel, zouden ze recht zijn, dan kunnen ze hun taak niet uitvoeren. in het licht van dit oogpunt kunnen we de profetische overlevering beter begrijpen:(behandel vrouwen zachtmoedig, ze werden uit een rib geschapen (d.w.z. eva werd uit de rib van adam geschapen), en het kromste deel van de rib is het bovenste deel. dus als je de rib recht zou willen maken, zou hij breken, en zou je de rib zo laten, blijft hij krom, en vrouwen zijn soortgelijk, daarom moet je hen met zachtheid behandelen).

de ribben in je borstkas kunnen hun taak slechts uitvoeren; d.w.z. het hart en de longen beschermen, door deze gebogen vorm die de belangrijkste lichaamsdelen in stand houden. derhalve is gebogenheid als medeleven en bescherming, en dat is precies de roeping van de vrouw in het leven. ze bekommert zich bijvoorbeeld om haar embryo tijdens de zwangerschap, en na de bevalling geeft ze blijk van meer zorg en mededogen voor haar kind.

 

bijgevolg is de beschrijving van de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) niet een belediging of minachting van de vrouw, want gebogenheid in de natuur van de vrouw is iets essentieels in haar missie in het leven. daarom zul je merken dat de emotionele kant de overhand heeft over het verstandelijke, omdat de missie van de vrouw zo’n natuur vereist. terwijl het verstandelijke kant van mannen de overhand heeft opdat ze hun missie in het leven kunnen uitvoeren. dienovereenkomstig heeft allah de almachtige een zekere taak aan ieder schepsel toegewezen, en ieder van ons heeft zijn eigen taak zelfs als er een ogenschijnend defect is.

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day