1. Articles
  2. האיסלאם ושעבוד האישה
  3. כן.....ישנם אנשים שאינם עושים את זה!!

כן.....ישנם אנשים שאינם עושים את זה!!

5842 2010/12/19 2024/04/23
Article translated to : العربية English

כן.....ישנם אנשים שאינם עושים את זה!!

 


לאחר שהבהרנו את מעמד האישה באיסלאם לעומת המעמד של האישה הן ביהדות והן בנצרות. ישנה נקודה חשובה להבהיר, ישנם גברים בעולם הערבי והאיסלאמי שלא מבינים את ההוראות של הדת שלהם בבירור ביחס לאישה בשל אי הבנתם ואי התחייבותם בהוראות האיסלאם. האנשים האלה נופלים בשגיאות שמריעות לאישה ומקשות את החיים שלה, הדוגמה הזאת של האדם המוסלמי שאינו יודע את ההוראות של הדת שלו היא הדוגמה שגורמים מערביים מאמצים כדי להשחית ולעוות את התמונה האמיתית של האישה בדת האיסלאם.
אנשים אלה המסיתים נגד דת האיסלאם, מעבירים את התמונה של האדם המוסלמי שאינו מקיים את ההוראות של האיסלאם ביחס להתנהגות עם האישה, ומתארים את זה בהיותו האיסלאם האמיתי, אלא שזה לא נכון כפי שהסברנו קודם לכן, הגורמים האלה נוטים בכוונה לרכז על מקרים חריגים של כמה אנשים מוסלמים שאינם יודעים את ההוראות של דת האיסלאם ביחס לנשים, והגורמים האלה הופכים את הדמות השגויה לדמות הכללית של דת האיסלאם הדבר שהבהרנו את טעותו במאמרים קודמים .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day