1. Articles
  2. האיסלאם ושעבוד האישה
  3. היהדות מנעה מהנשים מלהעיד בפני שופט!!

היהדות מנעה מהנשים מלהעיד בפני שופט!!

6934 2010/06/30 2024/06/25
Article translated to : العربية English Русский

היהדות מנעה מהנשים מלהעיד בפני שופט!!

לא היה מותר לאישה להעיד בחברה היהודית העתיקה[1]. הרבנים חושבים כי האישה אינה ראויה להעיד בשל תשעת הקללות שפקדו את כל הנשים לאחר נפילת האדם. לא מותר לנשים בישראל כיום להעיד בפני בתי הדין של הרבנות[2]. הרבנים מצדיקים את חוסר היכולת של הנשים להעיד במה שנאמר בתנ"ך (בראשית 18 :16-9), בפרקים האלה של התנ"ך נזכר כי שרה אשתו של אברהם שקרה, הרבנים עושים את האירוע הזה כהוכחה על מניעת האישה מלהעיד.

ההלכה היהודית קובעת כי אסור על הנשים היהודיות והלא יהודיות להעיד בפני בתי הדין של הרבנים, אבל למעשה, מאפשרת לנשים להעיד במידה מוגבלת מאוד בנושאים הקשורים לנשים,אלא שלא מותר לנשים להעיד בתביעות המשפטיות המהותיות מפני "שהנשים עצלנות באופן טבעי". "אבל הבעיה מופיעה כאשר העדות של האישה היהודית סותרת את עדותו של האיש היהודי, ההלכה היהודית פותרת את הבעיה הזאת בנוסחה הזאת: "העדות של מאה נשים יהודיות שווה לעדותו של איש יהודי אחד, (ההוראה הזאת נזכרה בתרגום האנגלי של האנציקלופדיה התלמודית הרשמית בפרק האישה, למרות כך, ההוראה הזו אינו קיים בכל ספר עוסק ביהדות בשפה האנגלית או בכל שפה אחרת) [3].

_____________________________________________

[1] ibid, p. 115.

[2] lesley hazleton, israeli women the reality behind the myths (new york: simon and schuster, 1977) p. 41.

[3] dr. israel shahak," israel's discriminatory practices are rooted in jewish religious law", washington report on middle east affairs, august 1995, pgs. 18, 119, also published in the israeli newspaper davar on march 15, 1995.).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day