1. Articles
  2. חברי הנביא ( אלצ'חאבּה)
  3. אסמאא' בת אבו בכר

אסמאא' בת אבו בכר

34531 2007/11/14 2024/04/17
Article translated to : العربية

אסמאא' בת אבו בכר

"בעלת שתי החגורות"

אסמאא' בת אבו בכר הייתה בת למשפחה מוסלמית מכובדת. אביה, אבּו בַּכּר, היה החבר הקרוב של הנביא עליו השלום והח'ליף הראשון לאחר מותו. אחותה עַאאישַה  הייתה אשת הנביא עליו השלום ואחת מאמהות המאמינים. בעלה, אֵ-זוּבַּיִיר בּן אֵל-עוואם, היה אחד מעוזריו האישיים המיוחדים של הנביא עליו השלום. בנה, עַבְּד אַללה נודע ביושרו ומסירותו הנאמנה לאמת.

אסמאא' בעצמה הייתה מהראשונים לקבל את האיסלם. רק שבע עשרה אנשים, ביניהם גברים ונשים, קיבלו את האיסלם לפניה. מאוחר יותר ניתן לה הכינוי "ד'את א-ניטאק'יין" , ולכינוי זה יש סיפור: כשיצא הנביא מוחמד עליו השלום עם חברו אבו בכר לעלות לאל-מדינה, רדפו אותם אנשי קורייש שרצו להרוג את הנביא לפני יעזוב מכה ויפיץ את האיסלאם בחוץ. הנביא וחברו התחבאו במערה שקראו לה ( מערת תָ'אוור ), שם שהו שני המהגרים הנכבדים כמה ימים. אסמאא' הביאה להם את האוכל ואת המים, ההיסטוריונים אומרים שהיא חיפשה משהו להסתיר את האוכל ואת המים מעיני הכופרים המחפשים את אביה וחברו הנביא מוחמד עליו השלום, היא לא מצאה, חשבה, הסירה את חגורת הבד שלה, חצה אותה לשנים, בחצי שמה את האוכל ובשני שמה את המים. כשידע הנביא עליו השלום מקרה זה התפלל למענה וביקש מאלוהים שיעניק לה ביום תחיית המתים שתי חגורות במקומה של החגורה שלה. מיום זה כונתה אסמאא' ( ד'את אנ-נטאקיין) בעלת שתי החגורות .

אסמאא' עצמה סיפרה על נושא זה, היא אמרה: הייתי אחת מכמה בודדים שידעו על תוכניתו של הנביא עליו השלום לעלות למאדינה. החשאיות הרבה הייתה הכרחית עקב תוכניות ק'ורייש לרצוח את הנביא עליו השלום. בליל העזיבה, הכנתי אוכל ומים למסעם. כשלא מצאתי במה לקשור את התיקים, החלטתי להשתמש בחגורה "ניט'אק" שלי, חתכתי אותה לשני חלקים, והסתדרתי.

כשהגיע זמנה להגר ממכה, בזמן קרוב לאחר עלייתו של הנביא עליו השלום, הייתה אסמאא'  בהריון מתקדם. היא לא נתנה להריונה או לסיכון שבמסע הארוך והמפרך להרתיע אותה מלעלות. בהגעה אל ק'ובא שבפאתי מאדינה, ילדה את בנה, עבדאללה. המוסלמים קראו  "אללהו אכבאר"- אללה הוא הגדול, ו"לא אילהא אילא אללה" – אין אל מלבד אללה, בקול שמחה והודיה, כי היה הוא הילד הראשון שנולד למוהג'ירין במאדינה.

אישה זו, שהיתה מראשוני המוסלמים השקיעה את כל חייה למען האיסלאם. וסבלה הרבה קשיים כדי להגן על הנביא עליו השלום. היא אומרת : אחרי צאתו של הנביא מוחמד עליו השלום עם אבי לעלות למאדינה, באו הכופרים לחפש אותם, דפקו על הדלת, פתחתי, שאלו : איפה אבא שלך ?

עניתי להם : אני לא יודעת איפה אבא שלי !

ולפתע, ראיתי אחד מהם – אבו ג'הל – סוטר לי על הפנים בכל מאודו,  עד שנפל העגיל שבאוזני .

אסמאא' נפטרה בשנת 73 לפי הספירה האיסלאמית .

     

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day