1. Articles
  2. הנישואים של הנביא
  3. הנביא עליו השלום הטיב בהתייחסותו עם הנשים 

הנביא עליו השלום הטיב בהתייחסותו עם הנשים 

Auther : Ahmad kasem El Hadad
96136 2007/11/02 2024/07/21

הנביא עליו השלום הטיב בהתייחסותו עם הנשים שלו

 

הנביא עליו השלום הטיב בהתייחסותו עם הנשים שלו הנביא עליו השלום התייחס לנשים שלו בצורה טובה בכל ימי חייו , הוא נהג לגלות שמחה בפניהן , שיחק ופינק אותן , קרא להן בשמות חיבה , פרנס אותן , וצחק עימן , אפילו הוא התחרה במירוץ עם הגברת עאאישה , היא סיפרה : " נסעתי עם הנביא עליו השלום , אז הייתי בחורה לא שמינה , הוא אמר לי בואי להתחרות במירוץ עמי , רצתי וניצחתי אותו . לאחר שנים רבות , נסעתי איתו עוד פעם , והוא אמר לי בואי להתחרות עמי במירוץ , אז נעשיתי לשמינה , רצתי אולם הוא ניצח אותי , ואמר: אחת לאחת, עכשיוו אנחנו בתיקו " .

 

זה הוא הנביא מוחמד עליו השלום , הדואג לשעשע את הנשים שלו , ולהנעים את הזמן להן , הוא נהג גם לטייל ולהתהלך עם נשותיו , ואם נסע לחו''ל היה בוחר - דרך הגורל - אחת נשותיו ללוות אותו .

 

בבית היה הנביא עליו השלום דוגמה טובה לכל הגברים , הוא עזר לאישתו בעבודת הבית , הגברת עאאישה נשאלה : מה עשה הנביא עליו השלום בביתו ? היא ענתה : הוא עזר בעבודות הבית עד מועד התפילה , יצא למסגד . היא אמרה עוד : " הנביא עליו השלום תפר את הבגדים שלו בעצמו , חלב את השׁה שלו בעצמו ושירת עצמו בעצמו " .

 

איזה בן אדם גדול היה הנביא מוחמד עליו השלום , הוא לעולם לא הרביץ לאחת מנשותיו .

הוא נהג להזמין כל נשותיו לקבל ארוחת ערב בבית שהוא מבלה בו את הלילה , אחר כן כל אחת חזרה לביתה . הוא נהג לישון באותה מיטה עם אישתו . אחרי תפילת ערב נהג הנביא לדבר עם אישתו ומבלה זמן רב בשעשועים , בשיחות ובסיפורים , כדי להשכין אהבה וחיבה בלבה .

 

הוא הטיף לכל הגברים להטיב לנשים , ההטבה לנשים נעשתה על ידי הנביא מוחמד לבסיס להגדיר בן האדם, אם הוא טוב או רע   ؟

כי העמדת הפנים והפגנת המוסרים הטובים הולכת ונחלשת כשירגיש האדם שהוא בעל שלטון , ככל שהשלטון גובר כן נחלשת הרצון להפגין מוסרים טובים . ואם יצליח האדם לשמור על מוסרים טובים בהיותו תופס שלטון , זה נחשב לאדם הטוב ביותר .

 

חיי הנישואים מלאים בכל סוגי הבעיות , לכן יש לכל גבר להטיב לאישתו כדי להשכיח לה את הסבל והבעיות שעומדים בפניהם , הנביא נהג לעשות את זה , כפי אמרנו הוא התחרה עם הגברת עאאישה במירוץ , הוא השפיע עליהן אהבה ורחמים , אנש בן מאלק סיפר כי הנביא עליו השלום אמר : " אהבתי מן העולם הזה: הנשים והבושמים , ונעשתה התפילה לקורת רוח שלי " .

 

עמרו בן אל-עאס שאל את הנביא עליו השלום: מי הוא האדם שאתה אוהב יותר מכולם? הוא הגיב : אישתי עאאישה , הוא שאל עוד : ומן הגברים? הוא ענה : אביה .

 

הוא גם הבין את המחשבה של אישתו כשהיתה בחורה קטנה , הגברת עאאישה סיפרה כי היא שיחקה בבובות שלה , והוא עליו השלום נהג להזמין את החברות שלי לשחק איתי .

 

היא סיפרה גם כי הנביא עליו השלום הרשה לה להסתכל על ההצגות של אנשי אל-חבשה שהיו מציגים את המשחקים שלהם במדינה , היא אמרה עוד : הוא ליווה אותי למקום של ההצגה, ושם עלי את המעיל שלו , והמתין לי עד שהספקתי להסתכל על המשחקים שלהם , הוא לעולם לא ביקש ממני ללכת לפני שאבקש ממנו את זה .

 

הוא לעולם לא התרחק מנשותיו בימי הווסת , אולם היה מעודד אותן ומרחם עליהן , הגברת עאאישה ( רצון אלוהים עליה ) אמרה: " סירקתי את שערו של הנביא מוחמד עליו השלום בהיותי בימי הווסת " .

 

היא אמרה עוד : " הנביא עליו השלום נהג לשים את ראשו על רגליי ולישון כל הזמן , גם בימי הווסת , אפילו הוא קרא הקוראן כשהוא ישן על רגליי " .

 

היא סיפרה עוד שהוא שתה מן כוס המים שממנו שתתה היא בהיותה בימי הווסת , אפילו סיפרה שהוא שקד לשתות מאותו מקום בקצה הכוס.

 

זה מעיד על הרחמים של הנביא עליו השלום על נשותיו , ומעיד על הצניעות שלו .

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day