1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. עם בני משפחתו

עם בני משפחתו

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
46068 2007/11/05 2024/04/20

עם בני משפחתו

המסתכל על חייו הפרטיים של הנביא עליו השלום , יראה איך הצליח אדם - שמוצאו היה משבט החי במדבר , חיים הרריים , קשיחים , מלאים בבורות , בפראות ובהפקרות -  לעבור לרמה עליונה ביותר בחיים המשפחתיים שלו .

מוחמד עליו השלום נחשב למעיָן לא אכזב של אהבה , חמלה , חמימות ורגשות .

הוא נחשב לאהוב החביב בקרב נשותיו , הוא שעשע אותן , התקרב להן , גילה אהבה והטיב להן . ראה איך הצליח לעשות אהבה וחום בלב ליבה של אישתו הגברת עאאישה כשׁשׂם את פיו על אותו מקום של קצה הכוס שממנו שתתה היא כדי לגלות לה את אהבתו , ושולח לה הודעה נסתרת העשויה להביא אושר ושמחה לליבה , וזו היא דוגמה אחת מבין הרבות של חיי מוחמד עליו השלום .

הנביא עליו השלום נחשב גם לאהוב הנאמן של המשפחה , הוא לא שכח את אישתו ח'דיגה שנפטרה לפני ההיג'רה , הוא תמיד סיפר על ימיה היפים , והטיב לבני משפחתה , הוא גם קינא לה כששמע דברים נגדה מפי אישתו הגברת עאאישה .

האלה בת ח'ווילד , אחותה של הגברת ח'דיגה ביקרה באחד הימים אצל הנביא עליו השלום ואישתו הגברת עאאישה , הנביא שמח לביקור של האלה כי הזכיר לו את ח'דיגה ( הנביא אמר כי הקול של האלה הוא נשמע כאלו קולה של ח'דיגה ) , אולם הגברת עאאישה קינאה בח'דיגה ( המתה ) ואמרה לנביא עליו השלום : היא היתה  זקנה , והנה הוא אלוהים החליף אותה בבחורה צעירה ( מתכוונת לעצמה ) . הדברים האלה הכעיסו את הנביא עליו השלום , כי אהב ח'דיגה למדי , והתמסר בלב שלם לה בכל ימי חייו , הוא כעס על עאאישה שניסתה לא פעם להתנצל לו באומרה: אני נשבעת באלוהים שאטיב לדבר עליה בכל ימי חיי .

למרות המשימה והנטל הכבדים שהוטלו על שכמו של הנביא עליו השלום, הנחשב למנהיג העם , מפקד הצבא והמדריך המחשבתי והמוסרי לכל האומה , הוא לא הזניח את החיים המשפחתיים , תמיד עזר לנשים שלו בעבודות הבית .

הגברת עאאישה נשאלה : " מה עשה הנביא עליו השלום בביתו ? היא ענתה : היה עוזר בעבודות הבית עד מועד התפילה , יצא למסגד ".

היא אמרה עוד : " הנביא עליו השלום תפר את הבגדים שלו בעצמו , חלב את השׁה שלו בעצמו ושׁירת עצמו בעצמו " .

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day