1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. הנביא מוחמד עליו השלום איש הדת והמדינה

הנביא מוחמד עליו השלום איש הדת והמדינה

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
25938 2007/11/08 2024/05/20

הנביא מוחמד עליו השלום איש הדת והמדינה

לאורך ההיסטוריה, מנהגים ואנשים גדולים ניסו לבנות תפארת וליסד יעוד הומניטרי, אבל אף אחד מהם לא הצליח לעשות מערכת מדויקת לעולם שמכיל שני הצדדים הרוחני והגופני, אלא שהצליחו להשיג את זת בצד אחד בלבד!

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הצליח להביא משהו חדש לעולם שבו משלב את  הצד הרוחני בצד הפיזי בהרמוניה חסרת תקדים, הבניא מוחמד עליו השלום בנה המדינה המבוססת על הדת, ודת שאינה מוותרת על מדינה.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הצליח לרפא את פצעי הרוח שנגרמו על ידי החיים המטריאליסטיים, הוא הצליח גם למלא את חלל הדרישות הפיזיות שנגרם על ידי ההתמסרות הטועה לרוח.

כך היה הנביא מוחמד בתור המורה הרוחני הנאמן והפוליטי ההגון והשליט הצודק שאיחד שבטים פראיים בעם בן תרבות, הנביא מומחמד עליו השלום איחד את העמים באומה אחת שבנתה את התהלה תחת הדגל של אימונת האלוה האחד " אין אלוה מבלעדי אללה, מוחמד הוא שליח אללה" .

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day