1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. הנביא מוחמד איש הטקט והיופי

הנביא מוחמד איש הטקט והיופי

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
27523 2007/11/08 2024/05/20

הנביא מוחמד איש הטקט והיופי

אם אתה שאלתה על הדברים האהובים יותר על נביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ? התשובה היא כי מדובר בשלושה דברים: הרשון, הבושם, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה אוהב את הבשמים הטובים, הנביא מוחמד עליו השלום היה מרבה בשימוש בבשמים, ומעולם לא לדמיין שאף אחד מריח ממנו ריח לא טוב. 

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוסיף לזה את הטקט הנעלה שאין כמוהו בעולם, המראה של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה יפה מאוד כמו הירח בשמים.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הופיע במראה המקסים הזה בעולם מלא בשפלות מוסרית, חוסר הטקט והזנחת הנקיון והתייפות. 

הנביא מוחמד עלייו בירכת אללה ושלום היה כמו הפרח באדמה המדברית הצחה. היה כמו האש החם במדבר קרח קפוא, והיה כמו מעיין החיים באדמה המתה .

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day