1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. הנביא מוחמד עליו השלום בונה התיכנון העירו

הנביא מוחמד עליו השלום בונה התיכנון העירו

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
25216 2007/11/08 2024/05/21

הנביא מוחמד עליו השלום בונה התיכנון העירוני המדהים

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בנה במדבר מערכת בנייה נפלאה שהתאפיינה בדיקנות התכנון העירוני וההתענינות באינטרסים של המדינה והחברה דבר שהיווה נוף מפליא.  

המסגד היה מרכז הבירה, מרכז הפיקוד ומרכז פגישתם של בני העם באירועים החשובים והנסיבות הדחופות.

המרכז הזה (מסגד) היה המקלט של העניים שבו המדינה וארגוני הצדקה ספקו להם מזון, בגדים והמשכן, המסגד היה בתור משכן ומעון של הזרים שבאים מחוץ למדינה שבו אוכלים וגרים בצד מהמדכז .

תכנון הבנייה של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בבניית השוקים ובתים סביב המסגד הקל על אנשי השוק והבתים להתחבר במהירות למרכז המנהיגות . 

העם בעירו של הנביא מוחמד עליו השלום היווה יחידה מלוכדת בחוליה מוחברת .

כולם בלב האירוע ללא אפליה או האפלה .

 

Previous article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day