הנביא מוחמד עליו השלום בונה התיכנון העירו

Auther : Sheikh Faraj Hadi

הנביא מוחמד עליו השלום בונה התיכנון העירוני המדהים

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בנה במדבר מערכת בנייה נפלאה שהתאפיינה בדיקנות התכנון העירוני וההתענינות באינטרסים של המדינה והחברה דבר שהיווה נוף מפליא.  

המסגד היה מרכז הבירה, מרכז הפיקוד ומרכז פגישתם של בני העם באירועים החשובים והנסיבות הדחופות.

המרכז הזה (מסגד) היה המקלט של העניים שבו המדינה וארגוני הצדקה ספקו להם מזון, בגדים והמשכן, המסגד היה בתור משכן ומעון של הזרים שבאים מחוץ למדינה שבו אוכלים וגרים בצד מהמדכז .

תכנון הבנייה של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בבניית השוקים ובתים סביב המסגד הקל על אנשי השוק והבתים להתחבר במהירות למרכז המנהיגות . 

העם בעירו של הנביא מוחמד עליו השלום היווה יחידה מלוכדת בחוליה מוחברת .

כולם בלב האירוע ללא אפליה או האפלה .

 

Previous article

Articles in the same category