1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. הנביא מוחמד עליו השלום הוא איש המוסרים הטובים

הנביא מוחמד עליו השלום הוא איש המוסרים הטובים

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
42708 2007/11/05 2024/06/19

הנביא מוחמד עליו השלום הוא איש המוסרים הטובים

הנביא מוחמד עליו עליו השלום הצטיין במוסרים הטובים, והנשגבים עם כל האנשים , הקרוב והרחוק , האויב והידיד . כל הנוהגים בצדק הם מעידים על כך .

תמיד הצטייר על פניו חיוך חביב , הכניס האורחים , הטיב בדבריו, הגיב בגמילות חסד לפוגעים בו ווותר על העניינים של מה בכך .

הוא לימד את המאמינים להטיב לאחרים , ולהצטיין במוסרים הטובים , הוא האומר : " הטוב ביותר ממכם הוא הטוב במוסריו ". כי אם הוא לימד אותם כי המטיבים לאחרים , ובעלי המוסרים הטובים יהיו הקרובים ביתור ממנו בגן עדן . הוא אומר :
" האהובים עליי יותר מכולם , והכי קרובים  ממני יותר מכולם בגן עדן הם בעלי המוסרים הטובים " .

הנביא עליו השלום לא כפה את המוסרים הטובים על המאמינים , ולא הורה להם להטיב אך ורק למוסלמים אלא גם להטיב לבלתי מוסלמים.

הוא התבקש להתפלל לאלוהים שישמיד הכופרים , אולם הוא לא ענה לבקשה זו ואמר : " לא נשלחתי לקלל את האחרים , אולם נשלחתי לרחם על העולמים " .

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day