1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. ד''ר זויימר

ד''ר זויימר

18193 2008/02/24 2024/05/24
Article translated to : العربية Español 中文

ד''ר זויימר*

 

הפרופסור והמזרחן הכנדי ד''ר זויימר, דיבר על הנביא מוחמד עליו השלום בספרו " המזרח והרגליו " בו כתב בין היתר: מוחמד ללא ספק נחשב למנהיג הדתי הטוב ביותר מכל עמיתיו, היה רפורמאי נכבד, דברן, הוגה דעות גדול. אין זה יאה להחכיש את התכונות הללו במוחמד, הנה הקוראן ותולדות חייו מעידים על כך.   

 

______________________________________

*ד''ר זויימר, הוא פרופסור ומזרחן כּנדי, נולד בשנת 1813 . הוא מחבר ספר
" המזרח והרגליו " .

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day