1. Articles
  2. הנביא בעיני האחרים
  3. לב ניקולייביץ' טולסטוי

לב ניקולייביץ' טולסטוי

19638 2008/02/24 2024/05/19
Article translated to : العربية Español 中文

לב ניקולייביץ' טולסטוי*

 

די לראות איך הצליח מוחמד לחלץ את בני עמו מהחיים המלאים בהתנהגויות של רשע, והרגלים בלתי אינושיים. הוא פתח בפניהם דרך של קידמה . הדת של מוחמד ראויה לשרור בכל העולם בגלל ההרמונייה שלה עם חוקי השכל וחוכמה .

 

 

 

___________________________________

*לב ניקולייביץ' טולסטוי, סופר רוסי שנודע בזכות שורה של יצירות מופת, שהמוכרות בהן הן "המלחמה והשלום" מ-1869 ו"אנה קרנינה" מ-1877, המהוות את שיאו של הרומן הריאליסטי. הפילוסופיה הפציפיסטית של טולסטוי וקריאתו להתנגדות לא אלימה הותירו רושם עז אף הם ואומצו על–ידי מהטמה גאנדי ומרטין לותר קינג כשיטת מאבק.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day