1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהמוסלמים כבשו את סרגוסה בחרב

הטענה שהמוסלמים כבשו את סרגוסה בחרב

6219 2008/10/28 2024/06/16
Article translated to : العربية

 

הטענה שהמוסלמים כבשו את סרגוסה בחרב

המזרחן איזאדור באגי טוען כי המפקד המוסלמי המפורסם מוסא בן נוסיר כבש את סרגוסה על ידי חוד החרב.

התגובהעל הטענה הזאת:

אין ספק בכך שאין כל יסוד לטענה הזאת. ידוע כי המוסלמיים לא נקטו בהתנהגות הזו במהלך הפתיחות שלהם, המוסלמיים מחוייבים בהוראות ההלכה האיסלאמית שמייסדים כללים מסויימים למקרי המלחמה, הראשון מהם: לא להרוג חפים מפשע, והנוצרים או היהודים .

כל המקורות הן ערביים והן מערביים לא הצביעו על מה שאיזדור טוען,  גם כן יש להאמין כי ההיסטוריונים המוסלמים נהגו בכנות לגבי כל הידיעות או האירועים שלתקופות המלחמות האלו .

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day