1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהאיסלאם סותר את השכל

הטענה שהאיסלאם סותר את השכל

8093 2008/11/30 2024/06/18
Article translated to : العربية

 

הטענה שהאיסלאם סותר את השכל

 

המזרחן בנידקת השש עשרה טוען כי האיסלאם סותר את השכל, ואומר כי האיסלאם מעכב את עשיית השכל .

התגובה על הטענה הזו:

דת האיסלאם נחשבת לדת שבעיקר נשענת על השכל, הגדרת הסגנון השכלי בתור שיטה של הערכת האמונות הדתיות על בסיס עקרונות השכל וההגיון, הגדרה הזאת מתאימה לדת האיסלאם בדיוק. ישנם סימנים רבים שמעידים על כך כי דת האיסלאם היא קבוצה של אמונות המבוססות על ההגיון והשכל, הקוראן הקדוש שמר על עצמו ללא שינוי או סילוף בהיותו המקור הראשון של כל הוראות האמונה, זה היה צפוי כי אימונה קבועה ומובנה לגבי האדם הרגיל כזו עלולה לרכוש כוח נפלא ולעשות את דרכה למצפונם של האנשים.

מצד שני, האיסלאם הבטיח את חופש המחשבה ונתן חסות לו. התרבות האיסלאמית מעידה על כך, הדבר הזה מתברר בבהירות כאשר קרא האיסלאם להפעיל את המוח והמחשבה ברחבי היקום כולו, בשמים ובארץ, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב:
" אמור, רק זאת דורש אני מכם: כי תקומו לקראת אללה, שניים שניים ואחד אחד, ותימלכו בדעתכם, כי אין כל שיגעון בחברכם. כל תפקידו להזהירכם טרם בואו של עונש קשה " ( סורת שבא: 46). אללה יתעלה אומר גם כן בספרו הנשגב: " האם לא התהלכו בארץ והאם לא היה להם לב להבין, או אוזניים לשמוע? לא העיניים עיוורות, כי אם הלב אשר בחזה " (סורת העלייה לרגל: 46)

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day