1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהנביא מוחמד חיבר את הקוראן

הטענה שהנביא מוחמד חיבר את הקוראן

8110 2009/01/03 2024/06/25
Article translated to : العربية

 

הטענה שהנביא מוחמד חיבר את הקוראן

 

המזרחן סיל גורג(1) טען כי הנביא מוחמד עלו בירכת אללה ושלום היה למעשה המחבר של הקוראן הקדוש והממציא הראשי שלו.             

גורג סיל אמר בהקדמת התרגום האנגלי למשמעות הקוראן הקדוש שיצא לאור בשנת 1736  : " העובדה שמוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה המחבר והממציא של הקוראן הקדוש, היא דבר שאין לחלק עליו. עם זאת, סביר להניח כי העזרה שקיבל מוחמד עליו השלום מאחרים לא היתה קלה, ( סוגית חיבור הקוראן הקדוש על ידי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נעשית (לדבר שאין לחלק עליו) כפי שסיל אומר.

התגובה על הטענה הזו :

השכל הנבון מסרב לקבל את הטענה שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה חיבר את הקוראן קדוש; כי מוחמד לא ידע קרוא וכתוב. קודם טענו בני עמו של הנביא אותן טענות של המזרחים. הקוראן הקדוש דווח לנו והגיב על הטענה הזאת, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " הכופרים אמרו, אין זה אלא שקר אשר בדהו, ואנשים אחרים סייעו בידו. בני עוולה הם ומוליכי שולל.* הם אמרו, אלה סיפורי מעשיות של קדמונים אשר ביקש כי יירשמו למענו, והם מוקראים לו בוקר וערב.* אמרו, הורידו ממרומים היודע כל רז בשמים ובארץ. הוא סולח ורחום" (סורת הפורקאן:6-4).

בהקשר הזה, מספיק שהמדען הצרפתי מוריס בוקאי יפריך גם הוא את הטענה הזאת, הוא אומר:  " אני למדתי את הקוראן הקדוש ללא כוונה מוקדמת, ובאופן אובייקטיבי לגמרי כדי לחקור את מידת ההתאמה של הטקסט הקוראני למידע המודרני, אני נכחתי בעליל שאין בקוראן הקדוש פסוק אחד שסותר את המידע המודרני.....".

 

הנרי די כסתרי אומר: " השכל מתבלבל אודות הפסוקים האלה שמגיעים מאיש שאינו יודע קרוא וכתוב, בעוד שהמזרח כולו הכיר שהמחשבה האנושית אינה יכולה לבוא בפסוקים האלה הן מבחינת המילים והן מבחינת המשמעות, הפסוקים שמצאו חן בעיניו של עותבה בן רביעה ושכנעו את עומר בן אלחטאב להאמין באללה יתעלה שלמעשה הוא אשר הוריד את הפסוקים האלה. וכאשר געפר בן אבי טאלב קרא את הפסוקים שמדווחים על לידתו של יחיא בנוכחותו של מלך חבש אל נגאשי, אז, צעק הכומר הנוצרי ואמר שהדברים האלה הם מאותו מקור של דבריו של ישוע עליו השלום. אלא שאנו כמערביים לא יכולים להבין את המשמעות של הקוראן בצורה נכונה מכוון שזה סותר למחשבות שלנו, אלא שזה לא צריך להיות תירוץ להתנגדותנו להשפעתו על שכלם של הערבים.

גן גאק רוסו התיחס גם הוא לשאלה הזו, הוא אמר: " ישנם אנשים שלומדים קצת ערבית וקוראים את הקוראן הקדוש וצוחקים ממנו, אלא שאם שמעו אותו מפי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעודו קורא את הקוראן הקדוש על האנשים בלשון הצחה ושמעו את קולו של הנביא עליו השלום המשכנע והמשפיע על הללבות, אז היה משתחווה וקורא לו" הוי שליח אללה קח אותי לעמדות הכבוד והגאווה או לעמדות האבדון והסכנות, מכוון שבשבילך אנו רוצים למוות או לנצח".

 

------------------------------------

(1)סיל גורג (1697–1736). נולד בלונדון, הצטרף בתחילה לחינוך התיאולוגיה, למד את השפה הערבית על ידיו של מורה סורי והיה יודע עברית, אחת העבודות הבולטות שלו היא תרגום משמעות הקוראן הקדוש אשר הקדמתו הכילה הרבה טענות וספקנות.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day