1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהנביא מוחמד המציא את הפרוזה הספרות

הטענה שהנביא מוחמד המציא את הפרוזה הספרות

6027 2009/01/16 2024/04/14
Article translated to : العربية

 

הטענה שהנביא מוחמד המציא את הפרוזה הספרותית

המזרחן פרנק פוסטר טען כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כותב פרוזה, וכי הוא המציא פרוזה ספרותית.  

הפעם מגיב על הטענה הזו דיזירה בלנשיה, הוא אומר: זה מספיק הדר ותהילה שסגנונו של הקוראן הקדוש לא השתנה במשך 1400 שנים, הוא עדיין נשאר כאילו ירד מקרוב.

זה מספיק ששבט קוריש בני עמו של הנביא עליו ברכת אללה ושלום היו מצויינים ביצירה הספאותית ובשירה, דבר שמעניק להם את היכולת לזהות ולחשוף את שקרו אם היה שקרן כפי שטוענים הספקנים.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day