1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. התגלות האסלאם

התגלות האסלאם

5918 2009/03/14 2024/04/24

מבט חטוף על התהוות האסלאם

התגלות  האסלאם

הפסוקים הראשונים של הקוראן הקדוש שהתגלו לנביא מוחמד עליו השלום היו מסורת אל-עלק ( הדם המעובה ) . כאשר היה הנביא מוחמד עליו השלום בן 40 (שנת 610 לספירה), ובעודו מתבודד במערה ( מערת חיראא ) מחוץ לעיר מכה, התגלה אליו המלאך גבריאל. החדית' הידוע בצחיח אל-בוח'ארי מספר כך :

 "... אז בא אלי המלאך גבריאל ואמר: קרא! אמר (הנביא מוחמד): אינני קורא!

אז הוא תפס אותי ודחס אותי עד שתש כוחי, אז שחרר אותי ואמר: קרא! אמרתי : אינני קורא!

אז הוא אמר: " קרא בשם ריבונך אשר ברא * ברא את האדם מטיפת דם מעוּבּה * קרא, הן ריבונך הוא רב חסד * אשר לימד בקולמוס * לימד את האדם את אשר לא ידע" ( סורת אל-עלק: 1 / 5 ). 

לפי המסורת המוסלמית, הסורה הזו נחשבת לראשונה מבחינת סדר ירידת הקוראן.

הוגה הדעות הבלגי ג'ורג סרטון אמר : " מוחמד נענה לקריאה של אלוהים כמו הנביאים שקדמו לו , ונטל על שכמו את האחריות להפיץ את האסלאם , והפולחן של אל אחד ויחיד " .

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day