1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. ההתעללות במוסלמים

ההתעללות במוסלמים

4537 2009/03/14 2024/06/16

ההתעללות במוסלמים

כשידעו האנשים במכה על שליחותו  של הנביא מוחמד עליו השלום , וגדל מספר המוסלמים והתומכים בו , התחילו הכופרים במכה להתייחס לנביא כאויב , ולהתייחס לו בעויינות  .

העויינות נגד המוסלמים הייתה משמעותית אבל לא הביאה ניצחון למחנה של הכופרים במכה .  הם התעללו במוסלמים , עינו אותם , כפו עליהם לקלל את מוחמד ואת אלוהים , אולם המוסלמים לא נכנעו ולא נענו לבקשה לחזור לפולחן האלילים .

האם האדם שטעם את יחוד אלוהים יכול הוא לחזור לעבודת אלילים ?

זה בוודאי לא יכול להיות !!

המוסלמים במכה סבלו כל סוגי העינוי וההתעללות . בלאל בן רבּאח במיוחד עונה על ידי הכופרים כדי לחזור בו , ולקלל את הנביא מוחמד , אבל הוא החזיק מעמד , וסבל את הענוי עד שקנה אותו אבו בקר אלצדיק ושחרר אותו למען אלוהים . עמאר בן יאסר ומשפחתו סבלו גם הם , אפילו סומייה אמו של עמאר בן יאסר נהרגה על ידי אחד ממנהיגי הכופרים שנעץ את הרומח שלו באבר הרגיש ביתור בגופה , היא נחשבת לקדושה (שהידה) הראשונה באיסלאם .

הכופרים נהגו גם לענות את הנשים שהתאסלמו , נשים אלה נחשבות לדוגמה טובה כי סבלו את הענוי , ועמדו בפני מנהיגי הכופרים . מהן היתה זנירה השפחה הרומאית שהתאסלמה , ונהגו הכופרים לענות אותה , עד שהתעוורה . מהן גם אום עובייס ואלנהדייה ובתה .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day