1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. הפגישה עם אל-אנצאר

הפגישה עם אל-אנצאר

4892 2009/03/14 2024/06/21

 הפגישה עם אל-אנצאר

 היהודים במדינה סיפרו לא פעם לשוכני אל-מדינה על נביא שיבוא בחג'אז לפי ספרי הקודש שלהם . באותו זמן היה הנביא מדבר אל עולי רגל שבאו למכה , הוא קרא להם להתאסלם , ולהאמין באלוהים , אולם רוב השבטים סירבו להיענות לנביא אלא אלאנצאר ( שוכני אל-מדינה ) הם שמעו על הנביא הבא משכניהם היהודים באל-מדינה , והכירו אותו כשראוהו בעונת העלייה לרגל , הם ראו את הסבל שלו ואמרו זה אל זה : זה הוא הנביא המיועד שעליו סיפרו היהודים , אנחנו חייבים לעזור לו , להאמין בו ולשמור עליו מאלה שנהגו לפגוע בו . הם כרתו ברית עם הנביא מוחמד וקראו לו לבוא לעירם ( אל-מדינה ) ולחיות שם .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day