1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. החזרה למכה

החזרה למכה

4354 2009/03/14 2024/04/13

 החזרה למכה

אחרי שנים רבות של סבל , הצליח הנביא עליו השלום לחזור מחדש לעיר מולדתו מכה , בחודש הרמד'אן בשנה השמינית לפי הספירה האסלמית נכנסו המוסלמים למכה , ללא קרב , בלי כלי נשק . הנביא הודיע לכל הכופרים שבמכה כי הוא מעניק להם חנינה וקרא להם להתאסלם , והבטיח לשמור עליהם , ולא יפגע בהם .

האלילים שבמכה הושמדו כליל על ידי המאמינים , שהפילו את כל צורות הפגניות . ועברו בני האדם מעבודת הבריות לעבודת בורא הבריות .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day