1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. הראשונים באסלאם

הראשונים באסלאם

4296 2009/03/14 2024/04/24

 הראשונים באסלאם

הגברת ח'דיג'ה אישתו של הנביא הייתה הראשונה ששמעה את סיפור ההתגלות מפיו, היא האמינה בו מיד . בכך הפכה לראשונה מבין מאמיניו . הראשון מבין הגברים היה חברו אבו בקר אל-צדיק , הראשונים במאמינים בקרב הילדים היו בן דודו עלי בן אבי טאליבּ והמשרת שלו זייד בן חארת'ה .

אלה היו לגרעין הראשון של האסלאם , ומהם נשאבה דת האסלאם , שהתפשטה בין האנשים והאירה את העולם.

ראלוו לינטולן אומר : הנביא מוחמד החל למסור לכמה תושבי מכה, מה ששמע מפי המלאך ג'יבריל, שהתגלה אליו מדי פעם . בהדרגה נאספה סביבו עדת מאמינים. במהלך הזמן המשיך המלאך גבריאל להעביר לנביא דברי אלוהים ( פסוקי קוראן ) אשר נשמרו בעל- פה על ידי המאמינים , ובימי הח'ליף עת'מאן בן עפאן הועלו על הכתב .


Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day