1. Articles
  2. מבט חטוף על הנביא מוחמד
  3. התאסלמות הנזיר הנוצרי וורקה בן נופל

התאסלמות הנזיר הנוצרי וורקה בן נופל

5087 2009/03/14 2024/06/20

התאסלמות הנזיר הנוצרי וורקה בן נופל

וורקה בן נופל היה קרוב משפחתה של הגברת ח'דיגה ( אישת הנביא ) , הוא נחשב לאחד הנוצרים הנדירים בעיר מיכה . כשהתגלו הפסוקים הראשונים לנביא מוחמד , הוא סיפר לח'דיגה והיא ליוותה אותו אל קרוב משפחתה וורקה בן נופל האיש הנוצרי , שקרא ולמד את ספרי הקודש של הנוצרים והיהודים . וורקה הופתע מדברי הנביא מוחמד .

הוא אמר אתה אחרון הנביאים , אני חכיתי לך כל הזמן , כי ענינך מוזכר בספרי הקודש שלנו !

אתה הנביא שעליו דבר משׁה !

אתה הנביא שעליו דבר ישוע !

וורקה בן נופל האמין לנביא מוחמד , והודיע  לו כי בני עמו יגרשהו מעיר הולדתו מיכה . הנביא שאל אותו : האם ייגרשוני?

הוא ענה : כן

אין אדם שהוא שליח אלוהים שלא סבל מבני עמו .

אז התאסלם וורקה בן נופל , הנזיר הנוצרי הזה היה מראשוני המאמינים במוחמד .

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day