1. Articles
  2. Obat Bagi Hati Yang Lalai
  3. Setan akan menguasai orang yang lalai

Setan akan menguasai orang yang lalai

Under category : Obat Bagi Hati Yang Lalai
2173 2013/03/04 2024/04/18

Jika seorang masuk ke dalam rumahnya dan melupakan dzikir kepada Allah yang telah jelas sunahnya maka setan akan menguasai dirinya, ikut serta masuk kedalam rumah bersamanya dan bermalam di rumahnya.

 Dan apabila ia makam tetapi lupa mengingat Allah maka setan pun ikut serta makan dengannya, hal itu sebagaimana yang di riwayatkan dari Jabir semoga Allah meridhoinya bahwasanya beliau mendengar Nabi  Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang memasuki rumahnya maka hendanya ia menyebut nama Allah ketika masuk dan juga ketika makan. Maka setan akan berkata: "(Hari ini) tidak ada untuk kalian tempat bermalam dan makan malam. Tetapi apabila ada seseorang yang ketika masuk (rumahnya) tidak menyebut nama Allah maka setan pun mengatakan: "(Hari ini) kalian akan mendapat tempat untuk bermalam. Dan apabila ia makan dan tidak menyebut nama Allah maka setan pun berkata: "Kalian mendapat bagian makan malam". HR Muslim no: 2018.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day