1. Articles
  2. Kesyirikan Pada Kaumnya Nabi Musa alaihissalam
  3. Yahudi, Komunitas Yang Dimurkai Allah

Yahudi, Komunitas Yang Dimurkai Allah

1896 2014/09/13 2024/04/24

Nama Yahudi sering di nisbatkan kepada para pengikut kitab suci Taurat dan pengikutnya nabi Musa 'alaihi sallam dalam syariat -sesuai dengan persangkaan mereka-. Dan Yahudi ini ialah anak keturunan dari nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim 'alaihim sallam.


Komunitas ini masuk ke negeri Mesir pada masa nabi Yusuf bin Ya'qub 'alaihi sallam ketika diminta oleh beliau untuk pindah ke sana, sedangkan aqidah yang mereka miliki saat itu ialah berada diatas aqidah tauhid yang mereka warisi dari nenek moyangnya, hingga akhirnya keyakinan tersebut terkontaminasi dengan aqidah para penyembah berhala yang hidup di sekelilingnya.

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day