1. Articles
  2. Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet
  3. Tegenstrijdigheden en afwijkende verschillen

Tegenstrijdigheden en afwijkende verschillen

1604 2013/06/24 2023/04/02

Verschillen in de bepalingen van de Madzaahib vallen in twee hoofdcategorieën te verdelen: 1) de tegenstrijdige verschillen (Ikhtilaaf Tadhaadd), absoluut strijdige bepalingen die logisch gezien niet tegelijkertijd correct kunnen zijn, bijvoorbeeld bepalingen waarmee de ene Madz-hab iets als H'alaal (toegestaan) verklaart en een andere Madz-hab bepaalt het als H'araam (verboden); 2) de afwijkende verschillen (Ikhtilaaf Tanawwoe'), strijdige bepalingen die logisch gezien acceptabele variaties zijn die naast elkaar kunnen bestaan, bijvoorbeeld de verschillende zitposities gebruikt door de profeet (vzmh) in Salaah (het gebed), waarvan sommige de voorkeur genieten boven anderen door de verschillende Madzaahib.

In veel gevallen van meningsverschillen die ontstonden door betekenissen (letterlijke en figuurlijke) van woorden en grammaticale constructies, zijn er authentieke Ah'adieth die de bedoelde betekenissen verduidelijken en deze gespecificeerde betekenissen dienen geprefereerd te worden boven alle andere interpretaties. Evenzo dienen juridische bepalingen die gemaakt zijn in de afwezigheid van Ah'adieth, of gebaseerd op zwakke overleveringen of gemaakt in overeenstemming met de omstandigheden die authentieke overleveringen uitsloten, beschouwd te worden als ongeldig en dienen vervangen te worden door bepalingen van andere juristen die gemaakt werden op basis van authentieke Ah'adieth. Wat betreft bepalingen gebaseerd op controversiële principes of onbeperkte Qiyaas, deze moeten objectief onderzocht worden in het licht van de fundamentele principes van de Koran, de Soennah en de Idjmaa' van de Sah'aabah (moge Allah tevreden zijn met hen); bepalingen die overeenstemmen met deze fundamenten dienen dan geaccepteerd te worden en degenen die strijdig zijn dienen dan verworpen te worden. Buiten het bestek van de voorgestelde oplossingen, blijven er nog een aantal kwesties over waarop meer dan één bepaling van toepassing zijn en die gelijkmatig gesteund worden door de Koran, de Ah'adieth, de Idjmaa' van de Sah'aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) of Qiyaas. De verschillende oordelen in zulke gevallen dienen behandeld te worden als levensvatbare mogelijkheden die toegepast worden in overeenstemming met de omstandigheden en deze zijn een deel van de logisch aanvaardbare verschillen die genoemd zijn als de tweede categorie van verschillen in Madz-hab bepalingen.

Deze structuur voor het oplossen van verschillen onder de Madzaahib kan het beste uitgevoerd worden binnen instellingen die toegewijd zijn aan het objectief bestuderen van Fiqh; dat wil zeggen, onderwijsinstellingen waarin geen Madz-hab de voorkeur krijgt boven de andere. De Islamitische wetgeving kan dan bestudeerd worden vanuit zijn belangrijkste bronnen, en de standpunten van de verschillende Madzaahib kunnen dan rationeel en objectief geanalyseerd worden zoals hiervoor geschetst is. Als het niveau van geleerdheid in zulke onderwijscentra hoog is, kan de enorme taak van het herenigen van de Madzaahib met uitstekende vooruitzichten op een eventueel succes ondernomen worden. Een enkele Madz-hab volledig vrij van sektarisme en stevig gebaseerd op betrouwbare geleerdheid, kan niet alleen voorzien in waarheidsgetrouw en voortdurend leiderschap voor de moslimwereld in het algemeen, maar ook concrete leiding naar variërende hervormingsbewegingen met als doel de hervestiging van de Goddelijk Wet als de enige geldige basis voor het besturen van moslimlanden. Bij succes op het gebied van de Madz-hab vereniging en de vestiging van de Goddelijke Wet, kunnen we dan kijken richting de vereniging van de Oemmah, de moslimbevolking, en de hervestiging van de Khilaafah, het ware khalifaat. Dit zal in de nodige fundering voorzien voor het uitvoeren van Allah's Wet over de hele aarde, als Allah dit wil.

 

Previous article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day