1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Inleiding

Inleiding

1768 2014/02/02 2024/06/19

Ik begin met de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof komt toe aan Allah, de Heer[1] der werelden, en moge Hij Zijn profeet prijzen, en hem en zijn gezin bescherming verlenen tegen al het kwaad.

Dit boek is een beknopte uitleg over de laatste Goddelijke religie[2], dat alle andere voorgaande religies heeft geabrogeerd. Volgens de meest recente onderzoeken, is de Islam de religie van meer dan een miljard volgelingen wereldwijd. Mensen accepteren de Islam in grote aantallen, ondanks het feit dat de uitnodigers tot de Islam onvoldoende financiële en morele steun ontvangen. Desondanks hoort men zelden van een Moslim die afvallig werd na het accepteren van de Islam!

Vóór het lezen van dit boek, moet u weten dat de Koran geen wetenschappelijk boek is. In de Islam zijn kennis en geleerden hoog aangeschreven en hebben een prestige in de Islamitische samenleving. De Koran is de fundamentele wet die een overzicht geeft van de details binnen het leven van een moslim. Daarin vinden we vermeldingen van politieke, sociale, economische, morele en andere aspecten.

Mijn doel in dit boek is niet om alle moderne wetenschappelijke doorbraken die de mens heeft ontdekt te binden met een vers uit de Koran.

Ik heb enkele wetenschappelijke feiten in dit boek genoemd, alleen om te verduidelijken dat er verzen in de Koran zijn die nauwkeurige wetenschappelijke informatie bevatten, die slechts zeer recent ontdekt zijn door de moderne wetenschap.

Ik nodig iedereen uit om dit boek te lezen en de tekenen van God te aanschouwen en ernaar te streven om de ware religie van God te leren.

 

 

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle[1] Het oorspronkelijk woord dat gebruikt is in de Koran is “rabb”. Er is geen goede equivalent voor dit woord in het Engels. Het betekent de Schepper, de Vormer, de Verstrekker, de Ene van wie alle schepselen afhankelijk zijn voor hun bestaan, Degene Die leven schenkt en de dood veroorzaakt.

 

[2] Het woord dat vertaald is als religie is Deen, wat in het Arabisch meestal verwijst naar een levenswijze, wat zowel privé als openbaar is. Het is een inclusieve term voor: daden van aanbidding, politieke praktijk en een gedetailleerde gedragscode, met inbegrip van de hygiëne of etiquette zaken.

Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day