1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Wie is de boodschapper van de Islam?

Wie is de boodschapper van de Islam?

1865 2014/02/03 2024/05/18

Hij is Abul-Qasim, Mohammed, de zoon van Abdullah, zoon van Abdoel-Moettalib, zoon van Hashim. Hij behoorde tot de Arabische stam van Quraish, waarvan voorouders afstammen van 'Adnaan, een van de kinderen van Ismaël, de profeet van Allah. Ismaël was de zoon van Abraham, de boodschapper van Allah, moge Allah hem prijzen


Hij werd geboren in het jaar 571 CE in de heilige stad Mekka. Mekka was het religieuze centrum van het Arabische Schiereiland, omdat de heilige Ka’ba die was gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël daar was gevestigd.


Nog voordat hij de openbaring ontving, stond hij bekend onder zijn mensen als 'De Betrouwbare', en hun bezittingen werden aan hem toevertrouwd wanneer ze van plan waren op reis te gaan. Hij stond ook bekend als ‘De Oprechte’ als gevolg van wat zij van zijn eerlijkheid kenden. Hij heeft nooit gelogen of verraderlijk gehandeld. Hij wenste altijd het goede voor anderen.

 

Mohammed (vrede zij met hem)

Hij ontving de eerste openbaring op zijn veertigste en bracht zijn vrouw, Khadeejah moge Allah tevreden met haar zijn, angstig op de hoogte:


"Voorzeker, ik vrees voor mezelf." Khadeejah antwoordde: "Nee, bij Allah! Allah zal je nooit vernederen. Voorwaar je behoudt de banden van verwantschap, je draagt de problemen van anderen, je geeft je vermogen uit aan degenen die geen vermogen hebben, je eert en voedt jouw gasten, en je geeft ondersteuning in tijden van ware onheil. " (Bukhari)


Hierna bleef hij dertien jaar lang in Makkah, waarbij hij de mensen riep om in de eenheid van Allah te geloven. Daarna emigreerde hij naar de stad Madina en riep haar inwoners op tot de Islam, die zij accepteerden. Daar openbaarde Allah tot hem de rest van de wetgeving.


Hij keerde acht jaar na zijn emigratie weer terug naar Makkah en veroverde de stad. Hij overleed toen hij 63 was, nadat Allah de gehele Koran aan hem had geopenbaard. Alle wetgevingen van de religie werden geperfectioneerd en voltooid, en de meerderheid van de Arabische natie accepteerden de Islam.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day