1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. De Koran over hemellichamen

De Koran over hemellichamen

2373 2014/02/08 2024/05/18

Allah zegt: Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt zijn baan tot een vastgestelde termijn. Hij regelt het al. Hij legt de tekenen duidelijk uit, opdat gij zeker zult zijn van de ontmoeting met uw Heer. (13:2)

Hedendaagse studies van het heelal bevestigen dat er grote energie in de materie, de onderdelen ervan en hemellichamen aanwezig is. Allah kan deze vernietigen en opnieuw maken. Wetenschappers hebben verschillende vormen van krachtige energie ontdekt die uitmonden in de hemelen en de aarde. Deze energieën zijn:

Sterke kernenergie: Deze energie houdt subatomaire deeltjes samen, die protonen, elektronen en neutronen omvat.

Zwakke nucleon energie: Deze nucleaire energie veroorzaakt bepaalde vormen van radioactief verval 17.

Elektromagnetisch energie: Dit is de energie die de atomen met elkaar verbindt in de materie, en die ook elk de respectieve kenmerken geeft.

Gewicht: Het is de zwakste vorm van energie die ons bekend staat, maar op lange termijn is het een centrale vorm van energie, omdat het alle hemellichamen in hun respectieve posities houdt.18

Allah zegt: En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan. (21:33)

Allah zegt: En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende. En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij als een oude tak van een palmboom wordt. De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan. (36:38-40)

In deze verzen zegt Allah dat de zon reist in een bepaalde richting. Vroeger werd aangenomen dat de zon onbeweeglijk is. Moderne kosmologen en astronomen hebben bevestigd dat de zon beweegt in een bepaalde richting. Alle planeten in dit zonnestelsel bewegen, zoals satellieten. De baan van de aarde is concentrisch met de banen van de planeten.

 

De Whirlpool Galaxy (ook bekend als Messier 51, M51, of NGC 5194) is een groot wisselwerkende spiraalstelsel op een afstand van ongeveer 23 miljoen lichtjaar in het sterrenbeeld.

Allah zegt: Bij de hemelen vol van paden (51:7)

In het Arabisch heeft het woord 'Hubuk' (dat wil zeggen: “sterrenhemelpaden”) meer dan een betekenis:

-                      Perfectie in de schepping: Astronomen hebben berekend dat er twee honderd miljard sterrenstelsels in het heelal (bekend bij de mens) zijn en ongeveer zeventig miljard biljoen sterren. 19 Elk sterrenstelsel varieert in grootte, vorm, dichtheid, snelheid waarmee het reist om zijn as, de afstand van ons, de afstand van elk ten opzichte van de ander, de stadia die het doorlopen heeft, het aantal sterren en het leven van elk van deze sterren.

-                      Het verwijst ook naar iets wat perfect wordt gecombineerd en geïntegreerd. Deze ontzagwekkende cijfers over het aantal sterrenstelsels en sterren in het bekende gedeelte van het heelal, zijn slechts 10% van het totale universum. Er moet een macht zijn die alles samen houdt, anders zou het instorten en vervallen in grote chaos. Allah staat ver weg van elke onvolmaaktheid, Hij zei:

 

Voorzeker, Allah houdt de hemelen en de aarde in stand opdat zij niet vergaan. En indien zij uit elkaar zouden vallen, zou niemand buiten Hem ze bij elkander kunnen houden. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind. (35:41)

 

-                      Het verwijst ook naar de banen waar elk hemellichaam in zweeft: het verbazingwekkende dat vele wetenschappers heeft verbijsterd, is het grote aantal sterrenstelsels in het bekende deel van het universum. Dit bewijst dat het universum draait in een perfect systeem.

Allah zegt: Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten. (10:5)

Het perfecte onderscheid dat gemaakt is tussen het licht dat door een lichtgevende, vurig lichaam wordt gegeven en gereflecteerde licht van de zon door een donker en koud lichaam (dat wil zeggen de maan), dat vervolgens tot uiting komt in een constante en gestage wijze (op de aarde) werd al vermeld in de Koran zo'n veertien honderd jaar geleden! Dit bewijst dat de Koran de Goddelijke Openbaring is van Allah, Wie de beste Kenner is van dat wat Hij alleen heeft gemaakt.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day