1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. . Het geloof in lot "Qada’a en Qadar"

. Het geloof in lot "Qada’a en Qadar"

2421 2014/02/06 2024/05/18

Dit is het geloven dat Allah (swt) alles wist voordat het ontstond en wat er daarna zal gebeuren. Hij bracht hen tot bestaan​​, dit alles in overeenstemming met Zijn kennis en bepaling van de maat.

Allah (swt) heeft gezegd: (Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.) (25:2)

Dit geloof is niet in tegenspraak met het feit dat men moet streven naar het bereiken van dingen. Het geloof in een Goddelijke maatregel leidt tot het volgende:

  • Geloof in het lot, Qada'a en Qadar, resulteert in een zuiver geweten en vrede van het hart. Er wordt geen ruimte gelaten voor een persoon om verdrietig te zijn over wat er wel of niet tot stand komt​.
  • Het bevordert kennis en verkenning over wat Allah schiep in dit universum. Aandoeningen, zoals ziekten, drijven mensen om genezing te zoeken. Dit wordt gedaan door te zoeken naar de bronnen van de geneeskunde, die Allah, de Allerhoogste, in dit universum gecreëerd heeft.
  • Het verhoogt iemands afhankelijkheid van Allah en verwijdert angst voor de schepping. Ibn 'Abbaas (ra[1]) zei: "De Boodschapper van Allah - vrede zij met hem - vertelde me op een dag: "O jongen, ik zal je een aantal woorden leren: Behoed Allah's geboden en Hij zal jou behoeden. Behoed Allah's geboden en je zult Hem voor jou vinden. Als je vraagt​​, vraag dan van Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah en weet: ook al zou de hele wereld zich verzamelen om jouw te helpen, dan nog zouden zij nimmer in staat zijn om jouw te helpen, behalve aan iets wat Allah al voorbeschikt heeft. En als de hele wereld bijeen kwam om je schade aan te brengen, dan zouden zij niet in staat zijn om je kwaad te doen, behalve met iets wat Allah al heeft voorbeschikt heeft. De pennen zijn opgeheven en de rollen zijn opgedroogd. "(Tirmidhi)


[1] (ra) betekent: Moge Allah tevreden over hem zijn.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day