1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Wat is Islam?

Wat is Islam?

1827 2014/02/02 2024/05/18

De Islam is overgave aan Allah in Zijn Eenheid (Monotheïsme), om onderdanig aan Hem te zijn door gehoorzaamheid, en te vermijden Hem te associëren met enige partners, rivalen en bemiddelaars. Het is een religie van tolerantie en gemak. Allah (swt[1] )zegt:

(Allah wenst gemak voor u en geen ongemak) (2:185)

De Islam is een religie waardoor men geestelijk tevreden zal zijn en vrede van het hart zal vinden.

Allah (swt) zegt: “Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden” (13:28)

De Islam is een religie van barmhartigheid en mededogen. De Boodschapper van Allah (saw[2] ) zei: "De Barmhartige toont genade aan degenen die genade tonen. Toon genade aan degenen op aarde, en u zal barmhartigheid getoond worden door de Degene boven de hemelen." (Tirmidhi)[3]

De Islam is een religie van liefde en het willen van het goede voor anderen. De Boodschapper van Allah zei: "De meest geliefde mensen bij Allah zijn degenen die het meest gunstig zijn voor anderen." (Tabarani)

De Islam is een godsdienst waar geen verwarringen of onduidelijkheden aan zijn gekoppeld

Allah (swt) zegt: “En Wij zonden vòòr u, slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften. “ (16:43)

De Islam is een religie voor iedereen, want het is een oproep gericht tot de mensheid in het algemeen, niet tot een specifieke ras of volk.

Allah (swt) zegt: “En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.“ (34:28)

De Islam is een religie die alle voorgaande zonden uitwist.

De profeet  - vrede zij met hem - heeft gezegd: "De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

De Islam is een complete en perfecte religie die alle voorgaande openbaringen geabrogeerd heeft. Het is de laatste religie.

 

Allah (Verheven en Gezegend is Hij) zegt: “Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” (5:3)

 

De deur van de 'Ka'bah'. Het is gemaakt van puur goud in eerbied van de Ka'bah. Het wordt alleen een keer per jaar geopend, wanneer de Ka'bah gewassen wordt voor de Hadj en bedekt wordt met een nieuwe 'Kiswah' (bedekking).

 

De Islam bestaat uit een aantal daden van aanbidding, waaronder verbale en fysieke daden en daden met betrekking tot het geloofsbelijdenis.

Deze daden van aanbidding spelen een belangrijke rol in het verfijnen van iemands manieren, het zuiveren van zijn ziel, de hervorming van een individu en het behoud van de integriteit en eenheid van de Islamitische gemeenschap.[1] (swt) betekent: Gezegend en Verheven is Hij

[2] (saw) betekent: Vrede zij met hem

 

[3] Alle namen die vermeld zijn na de orale tradities van de profeet Mohammed, zijn geleerden die zijn uitspraken verzamelden van zijn Metgezellen en deze in boeken hebben geregistreerd.

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day