1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. De Koran over de uitdijing van het heelal

De Koran over de uitdijing van het heelal

5922 2014/02/08 2024/05/18

Allah zegt: Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid. (51:47)

Allah zegt: De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen - een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen deze nakomen. (21:104)

Allah zegt: De dag (zal komen) waarop de aarde en de hemel door een andere aarde en hemel zullen worden vervangen; en zij (de mensen) allen voor Allah, de Ene, de Opperste zullen verschijnen. ( 14:48)

Deze verzen bevestigen dat het universum waarin we leven zich continu uitbreidt in de ruimte. Als we terug gaan in de tijd, zouden we zien dat het hele universum is voortgekomen uit een oer-atoom of kosmisch ei. Vervolgens explodeerde het op bevel van Allah en werd omgezet in een wolk van rook, waaruit de aarde en de hemel werden gevormd. Het universum wordt steeds groter in de ruimte en zal uiteindelijk stoppen met uitbreiden op bevel van Allah. Daarna zal het universum instorten en weer versmelten in een oer-atoom. De explosie en formatie zullen weer optreden en een hemel anders onze hemel en een aarde anders dan onze aarde zullen gevormd worden. In dit stadium zal het wereldse leven tot een einde komen, en het leven van het  hiernamaals zal beginnen.

Al deze stadia worden genoemd in de Koran. Het maakt niet uit hoe men probeert dit onderwerp uiteen te zetten, alle details ontdekt door de moderne wetenschap zijn genoemd in de Koran die 1400 jaar geleden is geopenbaard! Dit bevestigt het feit dat de Koran alleen de woorden van Allah bevat en dat Mohammed deze goddelijke openbaring ontvangen heeft,en de mensen deze feiten leerden in een tijd waarin niemand deze feiten kende. Deze feiten waren niet bekend bij de mens, pas vele eeuwen later.

Astronomen hebben ontdekt dat het universum voortdurend in beweging is en dat het groeit. Dit werd ontdekt door het bestuderen van de sterrenstelsels en verre hemellichamen. De Amerikaanse astronoom Vesto M. Slipher, die onderzoek deed naar de spectra van sterrenstelsels, merkte op dat de spectraallijnen van een paar nabijgelegen systemen waren verschoven naar langere golflengten. Uit deze verschuiving in golflengte is gebleken dat het merendeel van de sterrenstelsels waren teruggetrokken vanuit de Melkweg met een paar honderd kilometer per seconde! 15

 

Deze foto laat zien dat de afstanden tussen sterrenstelsels, of clusters van sterrenstelsels, voortdurend toeneemt en dat daarom het heelal uitdijt.

De Amerikaanse astronoom Edwin Hubble bevestigde dat het heelal aan het uitdijen was en dat hoe meer afgelegen de Melkweg, des te hoger werd haar recessiesnelheid, en dat de recessiesnelheid in verhouding stond tot de afstand. 16 Hierdoor zien we dat geleerden in de astronomie hebben bevestigd dat het universum altijd groeit. Deze uitbreiding zal doorgaan totdat de zwaartekracht zijn trekkracht verliest en de planeten zullen verspreiden in het heelal. Dit zal leiden tot het einde van de wereld.

Allah zegt: Wanneer de hemel wordt gespleten. En wanneer de sterren verstrooid worden. (82:1-2)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day