1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Hoe word je een moslim?

Hoe word je een moslim?

1714 2014/02/09 2024/05/18

Om een moslim te worden, zijn er geen specifieke religieuze rituelen of gewoonten die je hoort uit te voeren, noch op specifieke terreinen, noch in het bijzonder bij mensen. Dit komt omdat een persoon in de Islam een directe relatie heeft met zijn Heer, zonder tussenpersonen.


Door simpelweg te geloven en te verklaren dat er slechts een God is en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, wordt je moslim. Bij het maken van deze (oprechte) verklaring, wordt elke zonde in iemands leven tot op dat punt vergeven.


Allah zegt: Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig! (25:70)


Wat betreft niet-moslims die de Islam accepteerden, zij krijgen hun beloning verdubbeld, als gevolg van hun geloof in hun boodschappers en hun geloof in Mohammed (saw).


Allah zegt: Zij aan wie Wij het Boek voordien gaven, geloven er in. En als het aan hen is voorgedragen, zeggen zij: "Wij geloven er in. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer. Inderdaad, wij hadden ons zelf reeds onderworpen." Hun beloning zal hun tweemaal worden gegeven want zij zijn standvastig geweest en omdat zij het kwade met het goede weren, en mededelen van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien. (28:52-54)


In aanvulling hierop zei de Profeet: " De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

 

Previous article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day