1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Wat zeggen ze over Mohammad (saw)?

Wat zeggen ze over Mohammad (saw)?

1828 2014/02/05 2024/05/18

George Bernard Shaw in De Authentieke Islam:


"Ik heb altijd de religie van Mohammed hoog gewaardeerd vanwege zijn prachtige vitaliteit. Het is de enige religie die geschikt lijkt te zijn om te assimileren met de veranderende fases van het bestaan, ​​waardoor het een beroep doet op elke leeftijd. Ik heb voorspeld dat het geloof van Mohammed in de toekomst aanvaardbaar zal zijn zoals het nu in het Europa van vandaag aanvaardbaar begint te worden. Middeleeuwse geestelijken, hetzij door onwetendheid of onverdraagzaamheid, schilderden het Mohammedanisme in de donkerste kleuren. Ze waren in feite getraind om zowel de man Mohammed als zijn religie te haten. Voor hen was Mohammed een antichrist. Ik heb hem bestudeerd, de geweldige man, en naar mijn mening is hij verre van een antichrist Hij zou genoemd moeten worden als de Verlosser van de Mensheid." 2


Annie Besant 3 in Het Leven en De Leringen van Mohammad:

"Het is onmogelijk voor iedereen die het leven en karakter van de grote profeet van Arabië bestudeert en die weet hoe hij leerde en leefde, om iets anders dan eerbied te voelen voor de machtige profeet, een van de grote boodschappers van de Verhevene. Hoewel er vele dingen in wat ik u zal ik zeggen bekend zullen zijn bij velen, voel ik zelf toch wanneer ik ze herlees, een nieuwe manier van bewondering en een nieuw gevoel van eerbied voor die machtige Arabische meester."

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day