1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Moslims aanbidden de Kaaba !!

Moslims aanbidden de Kaaba !!

19259 2009/04/15 2024/06/18

 

 

moslims aanbidden de kaaba !!

 

de islam kwam om de aanbidding van allah de enige te prediken, en de aanbidding van al het andere "en ze namen voor zichzelf naast hem tot goden, die zelf niks kunnen scheppen en zelf zijn gecreëerd en tot geen nut zijn of schade berokkenen; noch bevatten ze dood, of leven, of wederopstanding.” (al-foerqan: 3 )

 

allah zegt : "en geenszins hebben wij een boodschapper gestuurd, ook niet die voor jou kwamen,  wij openbaarden slechts aan hem, (zeggende), “er is geen god behalve mij; dus aanbid mij.” (al anbiya: 25 )

 

abraham ( vrede zij met hem) berispte zijn vader over het aanbidden van afgoden, zeggende: "en zoals ibrahim (abraham) tegen zijn vader éazar zei: "neemt u voor uzelf afgoden als goden? ik zie met zekerheid dat u en uw volk in duidelijke dwaling verkeren." (al-anaam : 74 ) ; " toen hij tegen zijn vader zei: "o mijn vader, waarom aanbid jij dat wat hoort noch ziet, en u evenmin tot nut is in iets? " (maryam : 42 )

 

allah zegt over deze afgoden en stenen die werden aanbeden: "hebben ze benen waarmee ze kunnen lopen, of hebben ze handen waarmee ze aanvallen, of hebben ze ogen waarmee ze waarnemen, of hebben ze oren waar ze mee horen? zeg, "roep jouw deelgenoot dan aan, beraad daarna een complot tegen me, en geef me geen uitstel."

 (al-araf : 195 )

 

er werd aan de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) gevraagd: "wat is de grootste zonde? " hij antwoordde: "gelijkstelling aan allah maken ondanks dat hij jou heeft geschapen".

het eerste dat de profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) deed na zijn triomfantelijke terugkeer naar mekka was het kapotmaken van alle afgodsbeelden in en rond de kaaba terwijl hij de verzen uitsprak: “en zeg; de waarheid is gekomen en de leugen is afgelopen. de leugen zou met zekerheid tot een einde komen."

(al-isra : 81 ).

 

kan iemand, na dit alles, nog aannemen dat moslims de kaaba aanbidden??

 

kaaba is slechts een qiblah (gebedsrichting) voor moslims, de richting waar hun gezicht heen is gericht tijdens het gebed als een vorm van geünificeerd doel. ze bezoeken het, lopen er omheen, zich onderwerpend aan de bevelen van allah. ze weten vanzelfsprekend dat het slechts stenen zijn en er geen kwaad of goed in is, maar als moslims zijnde moeten ze zich aan de bevelen van allah houden zelfs al kennen ze de wijsheid die er achter schuilt niet.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day