1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. אמת הכפירה באללה

אמת הכפירה באללה

 

אמת הכפירה באללה

 

אדם אחר נולד וחי מוסלמי כל חייו, בלי לחוש שהוא מוסלמי ונודע לזה רק כאשר השתמש בכוחו המעשי והשכלי כדי לדעת מי ברא אותו ומי פקח לו את עיניו ואזניו. הכחיש קיומו של אללה והתנשא על עבודתו, בעקשנות לא הכיר בחוק שלו, וסירב להאמין באותות המעידים על אחידותו, זהו הכופר.

בערבית המובן של המלה " כפירה " הוא הכסות, ההעלמה וההסוואה, האדם נקרא " כופר " כי העלים את טבעו וסתר אותו במכסה הבורות והטפשות. הנה ברור כי כל אדם נולד מוסלמי מטבע בריאתו, כל האברים בגופו הינם מוסלמים, העולם מסביבו הולך לפי דיני האיסלאם, אבל הוא כיסה את זה בבד נסתר של בורות אווילות, לכן נסתרו ממנו טבע העולם וטבעו עצמו, לכן הוא משתמש בכוחותיו השכליים והמבצעיים במה נוגד לטבעו, רואה רק ההפך, וחותר לבטל אותו.

עכשיו יש לך להעריך בעצמך את האוולות והטעות שטעה בהם  הכופר.

נזקי הכפירה ותוצאותה הרעות

הכפירה היא הבורות, אף הבורות האמיתית היא הכפירה. איזו בורות גדולה יותר מאי הכרתו של מי שאינו מכיר מי הוא אלוהו? רואה פלאי התבל העצום הזה ושוקד במעשיו יומם ולילה, אינו מכיר מי זה שברא אותו? מי זה אשר מזג את הפחם והמימן והאוכסיגין, האזות, הצודיום ,הכלסיום וכל שאר החומרים שאין להם חיים ושכל והוציא מהם יצור עצום כמו האדם? הלא מפליא שתראה בכל העולם הזה דברים רבים מעידים בעצמם על מה שהוא צריך והטבת המראה שלה במשמעת מעולה בהנדסה במטימטיקה ובכימיה ובשאר המדעים. גם השכל שלו אינו מדריך אותו לידיעת הבורא הגבור החכם היודע הכל שהתעניין בעשייתה?

הרהר קצת קורא יקר : האם אפשר שייפתח שער המדע הנכון בפני האיש הזה אשר טעה אפילו מעקרון המדע? אם הגזים בהגותיו והתעמק במחקר, לא יגיע לדרך ישרה שתוביל אותו למדע הנכון בכל תחומי החיים. כי הוא יעמוד בפני האפילה של הבורות, ובסופו של דבר הוא יעמוד גם כן בפניה.

הכפירה היא עוול, אך העוול הגדול והשנוא ביותר הוא  הכפירה. משמעותו של העוול היא שלא תשים את הדבר במקום הלא מתאים. גם כן כבר ידעת שכל מה שבשמים ובארץ נכנע לאללה, ונברא בטבעו על האיסלאם. אפילו האדם וגופו וכל אבריו, נולדו רק על הבריאה הזאת, כן אין ספק שאללה העניק לבני האדם את הזכות להנהיג את האברים האלה בכמה מקרים אלא שזה מחייב האדם להנהיגם לפי חוקו של אללה. הכופר באללה משתמש באברים האלה בניגוד לחוקי אללה, ובניגוד לטבע בריאתו.

תראה אותו ממלא לבו באפילות הכבוד והאהבה והיראה לזולת אללה, על אף שהטבע שנברא עליו מאיץ בו שיתמלא באור וכבוד ואהבה ויראת אללה הנכבד לבדו. הוא משתמש בשאר אברי גופו, וכל השולט בו בתבל, בניגוד להוראות אללה למרות שנבראו לפי חוקי אללה .

הכפירה אינה רק עוול, היא גם תוקפנות, הכחשה וכיפוי טובה. האם חושב אתה שיש לבן האדם שליטה על מה שבידו? מי שברא את שכלו ואת המוח שלו? האם הוא או אללה הנשגב ונעלה מכל? מי זה שברא לו את הלב והלשון, העיניים והאוזניים, הרגליים והידיים, ושאר אברי גופו? האם הוא או אללה המבורך והנשגב?

מי אשר הטיב בבריאת כל הדברים האלה? ועשה אותם מועילים לבני האדם ? ונתן להם להשתמש וליהנות מהם? האם הוא או אללה המתעלה והנשגב ?

התשובה שלך צריכה להיות, שכל הדברים האלה הם שייכים לאללה אשר ברא אותם ועצבם בצורה הטובה ביותר, והוא שהגישם לבן האדם כמתנה. אם זו היא האמת,ואין ספק שהיא האמת– אז מי הוא היותר מעוול וכופר ותוקפני, מזה שמשתמש בשכלו בניגוד לרצונו של אללה, וממלא לבו ברעיונות שמביאים עליו את רוגזו של אללה, ומכריח את לשונו, עיניו, ידיו ורגליו לפעול נגד הוראותיו של אללה?

אתה שופט את העבד שגדל על הפרנסה של אדונו, ואינו מגיב לכך או מקיים כל חובותיו, למרות שהוא אסיר תודות לו. אתה גם כן, משמיץ את הפקיד בממשלה שמתנהג ללא טובת המוסד שהוא עובד בו, ומכנה אותו "אדם בלתי נאמן". אתה מיחס כפירה לכל אשר ישכח במכוון את החסדים שהאנשים מעניקים לו. אז מה על האדם המכחיש את החסדים של ריבונו ?

אולם, מה היא אמת הכפירה של האדם? עוולו ? והכחשתו לחסדים שהוענקו לו. האם חשב האדם מאיין הוא מתפרנס ? האם חשב איך נברא ? איך הוענקו לו כל החסדים ? אללה הוא אשר עשה את זה כולו, לכן אנחנו חייבים להכיר בכך, ולעבוד את אללה ולציית לו ולהוראותיו . 

החובה הגדולה ביותר בעולם, היא חובת הילדים נוכח ההורים שלהם, הכבוד, האהבה והרחמים. אולם, מי זה אשר זרע אהבת הילדים בלב ההורים, מי זה אשר נתן את הכוח לאימהות כדי לסבול את ההריון והלידה ? מי זה אשר האיץ באבות לעבוד ולסבול כדי להבטיח אוכל ופרנסה למשפחה ?

תגיד לי, קורא יקר: האם יש כפירה יותר אכזרית מכפירת את זה אשר לא מאמין באללה, ומסרב להכיר באלוהותו וריבונותו? ומסרב להישמע להוראותיו? האם ראית מישהו עקשן יותר מזה?

יש לדעת כי אין האדם פוגע באללה אם הוא לא מאמין בו,או לא מכיר בקיומו, כי אללה עצמו אינו צריך כלום מבני האדם, כי הוא אשר ברא את היקום שבני האדם עדיין לא הצליחו לפענח את סודותיו על אף ההתפתחות המדעית שהגיעו אליה המדענים בעולם. כי אללה הוא אשר לו משתחווים השמש, הארץ וכל כוכבי הלכת. כי לאללה כל אשר בארץ תבשמים וכל האנשים צריכים אליו ולחסדיו. לכן האדם, היצור הזה חסר היכולת, לא יוכל להביא נזק לאללה ישתבח שמו אם הוא כופר בו , כי אם יאמין זה יהיה לטובתו, ואם יכפור זה יהיה לרעתו.

מן התוצאות של הכפירה באלללה, שהאדם יהיה אבוד וחסר אונים בכל חייו, הוא לעולם לא יילך באורח מישרים, ולא יהיה מודע לאמיתות הדברים, הן של חייו האישיים, והן של החיים באופן כללי.

 הכפירה באללה, משחתת את המוסר של האדם, אורח חייו, ומנהגיו, וגורמת לו ללכת בדרך הבלתי נכונה, שבה הוא שופך דמים של אנשים חפים מכל פשע, מפר את זכויות האחרים, מקפח ומענה אותם, ובכך הוא משחית את חייו ואת חייהם של האחרים. זה כבר בעולם הזה, אולם בעולם הבא יקומו כל האנשים שאותם קילל, עינה, קיפח, יקומו לבקש נקמה ממנו בבית המשפט של אללה יתעלה.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day