1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. תועלות האיסלאם

תועלות האיסלאם

 

תועלות האיסלאם

אלה היו נזקי הכפירה ותוצאותיה. לכן, בוא, קורא יקר להכיר מה מועיל לנו האיסלאם, אם בחרנו בו ?

בנושאים הקודמים כבר ידענו שיש ביקום הזה אותות וסימנים נראים מכל עבר המעידים על אלוהותו וריבונותו של אללה. הרי המעבדה הקוסמית הגדולה הזאת שאנחנו רואים הולכת בלי הרף בדרכה, לפי סדר כולל וחוק יציב, מעידה על כך שבוראה ומסדר ענייניה הוא שולט מפואר, לו שלטון וכוח עצום, כל דבר בארץ ובשמים נשען למרותו.

גם כן כבר ידעת שהאדם מטבע בריאתו – כמו כל הבריות – נכנע לו, השכם והערב, ללא תכנון, לכן אי אפשר לבן האדם שיישאר חי בהיותו מתנגד לחוקי הטבע.

אלא שאללה ישתבח שמו ויתעלה, העניק לאדם חלק של חופש ברצון שלו, והעלה אותו על שאר היצורים, העניק לו המדע, השכל והיכולת להבחין בין הטוב לרע.

במקביל לכך, עם היכולות האלו, האדם נתון במבחן אלוהי,עליו להשתמש בידיעתו וכושר ההבחנה והחופש שלו.

אללה ישתבח שמו ויתעלה מסתכל עליו, ורואה איך משתמש האדם בחופש שהוענק לו ?

לאמיתו של הדבר, האדם אינו מוכרח לנהוג במבחן הזה לפי מנהג מסויים, כי אם הוכרח, יבטל המבחן ויהיה החופש כאילו לא הוענק לו. זה דבר בהיר,ש אין שום בעיה בהבנתו. מה היא התועלת של המבחן אם השואל מבקש ממך לענות בתשובה מסויימת ? זה כבר לא מועיל ....

האמת היא שהכשרונות שלך לא יהיו בדרך הנכונה אלא אם יש לך החופש המלא כדי לבחור את התשובה הנכונה, או התשובה שאתה חושב שהיא נכונה. אם התשובה שלך נכונה אתה תצליח במבחן, וייפתחו בפנייך את דלתותו העתיד הרחב. אם לא, תיכשל, וייסגרו בפנייך דלתות העתיד. כך אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק את החופש לאדם במבחן הגדול הזה, ונתן לו לבחור בדרך שהוא רוצה.

האדם שאינו מכיר את טבע בריאתו, ואת טבע היקום באופן כללי, וטועה בהכרת ריבונו ובוראו, ואינו מציית להוראותיו, ולא מטיב להשתמש בחופש שאללה יתעלה העניק לו, הוא באמת נכשל כשלון מוחץ במבחן של ידיעתו ושכלו, וכושר הבחנתו בין הטוב לרע. 

אדם אחר הצליח במבחן הזה, הוא חשב על האמת, והשתמש במדע ובשכל שהוענקו לו בדרך הנכונה, אז הכיר את בוראו וריבונו, למרות שאינו מוכרח לעשות את זה.

הוא, גם כן לא טעה בהבחנה בין הטוב לבין הרע, ובחר בטוב בחופש מלא, על אף שאין דבר מונע ממנו מלבחור ברע . הוא אולם מה הוא הדבר שעזר לו להצליח בבחינה הזו ? הדבר הזה זהוא הבין את טבע בריאתו באופן מלא, והטיב להשתמש בשכלו, עיניו ואוזניו. הוא הקפיד על כך שלא יציית אלא לקול האמת, ושלא ילך אלא בדרך הנכונה.

מה הפלא אם יצליח האדם הזה, בעולם הזה ובעולם הבא כי יש לו כל הכשרונות המובילות והתכונות הנשגבים האלה. בשדה המדע והעבודה אינו בוחר אלא בדרך הישרה, כי מי שיודע את אלוהו, יידע את יסוד המדע וסופו. אדם כזה, אי אפשר שיתלבט בדרכים העקמומיים המתעים בחייו. כי הוא צעד את הצעד הראשון שלו בידיעה מלאה וברורה, ולא נסתר ממנו היעד שהוא רוצה להגיע אליו.

אתה רואה אותו מביט בשמים ובארץ, בנסותו לדעת את סודות העולם בדרכי הפילוסופיה, אבל אינו תועה באפילות החשש, ומשתמש במדעים הניסויים לגלות את חוקי הטבע, ולגלות את הנסתרים שאללה ברא ביקום שלו. הוא עושה את זה כולו בהיותו ירא את אללה, וחושש שסטה מדרכו, כי הוא מאמין שיבוא יום (סוף הימים) בו יעמוד בפני ריבונו, וייחשב על דבר: איך השתמש במידע שהוענק לו, האם השתמש בו להפחיד את האנשים, ולהמציא אמצעי לחימה הפוגעים בעמים החפים מפשע . ולא עושה את זה אלא המדען הכופר, אולם המדען המוסלמי הוא משתמש במדע כדי לשרת את האינושות .

גם כן אין הבדל בין המוסלמי להכופר בחקירתו ושקידתו בהיסטוריה, הכלכלה, החוק ושאר המדעים והאומנויות. אבל יש הפרש גדול בין המטרה שלהם, המוסלמי לומד כל המדעים האלה בפרסבקטיבה נכונה, ולמטרה טובה, ובסופו של הדבר הוא מגיע לתוצאה נכונה. בהסיטוריה יקבל עצה מכל נסיונות העבר, יעמוד היטיב על הסיבות  האמיתיות להתקדמותן של האומות או נפילתן, וישקוד לדעת את התועלת האמיתית בתרבותן, ונהנה מפעולות ואמירות הטובים של האנשים המפורסמים של האומות האלו, ומתרחק מכל הדברים אשר הביאו לנפילת והשמדת האומות האלה.

בכלכלה הוא בוחר לרכישת ההון והוצאתו בדרכים שהתועלת שלהם מגיעה לרוב האנשים, לא לחלק מיוחד של האנשים, הוא פועל כדי תכלול התועלת כל שכבות החברה .

בפוליטיקה, הוא משתדל כדי להפיץ את השלום, הבטחון והיציבות. הוא מקפיד להפיץ את עקרונות הצדק, החסד והאצילות בין האנשים. הוא לא מקפח או מתעלל באנשים, ואינו מרחיק אותם ממערכת השלטון, כי הוא מבין שהשלטון והריבונות הם אות שנתן אללה ישתבח שמו העניק לו כדי להשמיח את האנשים ולהצליח דרכם.

ובחוק תהיה השקפתו, לתת לכל האנשים את הזכויות שלהם וחובותיהם על בסיס הצדק, ולא לעוות לאחד מהם בשום אופן ופנים. ולהפיץ את עקרונות הנאמנות, הכנות, צניעות ויראת אללה, כי אילו הם המוסרים של המוסלמי. הוא חי בעולם ויודע שאללה המתעלה הוא ריבונו של העולם הזה, ובעל כל דבר שיש בו, וכל מה שיש לו ולאנשים מסביבו הוא מאללה, וכי אין לו מרות בנפשו, הכל שיש לו מאללה, הוא לא זכאי להתנהג בהם אך ורק לפי רצונו של אללה המתעלה, ואללה יקח בחזרה את הפקדון הזה ויפרוע לו ביום הדין אשר אין ספק בו.

קורא יקר, חזור לעצמך והרהר מעט במוסר של האיש הזה שמנקה את לבו מהחששות הבטלות , והמוח שלו מדאגה ברעות, אוטם את אוזניו מלשמוע את הגדופים, שומר על פיו מלהתבטא בדברים בלתי נאים, הוא מתבטא אך ורק במה שהוא מאמין שהו נכון, מעדיף למות מרעב על שימלא את מעיו באוכל או כסף לא כשר, אינו פושט את ידיו בעוול ובתקיפה על מה שאינו לו, לא הולך בדרך הרע, לא מגשים את תקוותיו בדרך בלתי חוקית או בדרכי רעות והתוקפנות. הצדק הוא הדבר היקר שיש לו, אינו חוסך מהונו ונפשו בשביל הצדק והנאמנות, נמאס לו מעוול, שקרנות ובגידה, אינו מאמץ את דרכי הבגידה כדי להגן על עצמו, או להביא תועלת לעצמו.

איש כזה הוא שיזכה בהצלחה בעולם הזה

כן. אין בעולם איש יותר מכובד ומעולה ממנו, כי אינו משפיל את ראשו, ידו נפשטת אך ורק לאללה, איך יגיעו לו העילבון והבזות ?!

אין בעולם הזה איש יותר חזק ונועז ממנו, ירא אך ורק מאללה, ואינו   תולה תקוותו אלא באללה לבדו, איזה כוח יכול להרחיקו מדרך הישרה, או איזה הון יכול לקנות את חפצי אימונתו ?

אין בעולם הזה איש יותר עשיר ממנו, כי אינו משתדל ליהנות מכל תענוגות העולם הזה, ואינו דואג בהן, אינו הולך אחרי תאוותיו הנפשיים, משוכנע כי מה שיש לו הוא חוקי, ואינו שולח עיניו להון אסור, זהו רכוש ההשתכנעות והשלווה, אי אפשר שיהיה בעולם הון יקר ממנו.

אין בעולם הזה, איש אהוב לבריות, ויקר בעיניהם יותר ממנו, כי הוא מעניק לכולם זכויותם במלואן, אינו חוסר מאומה, ומטיב להם, אינו פוגע באף אחד, ושואף לשמחתם, לא ממתין גמול או תודה .. כל זה מושך אליו את הלבבות ומכריח כולם לאהבתו ולכבודו.

אין בעולם איש נהנה באימונת האנשים כמוהו, כי אינו בוגד בפקדונם ומתנהג תמיד בצדק ויושר, מקיים את הבטחתו, בוחר אך ורק ביושר ובצדק, בכל העניינים, מאמין כי אללה רואה אותו, גם בכל המצבים שאף אחד בעולם רואה אותו בהם. אל תשאל על מדת האהבה שרוחשים לו האנשים, והישענותם עליו, ונטייתם להתייעץ איתו בכל ענייני חייהם.

אם תדע את כל זה על חיי המוסלמי ומוסריו בעולם, תדע ידיעה מלאה כי אי אפשר שיחיה המוסלמי בעולם נשפל, דל ומובס, צריך שיהיה בחייו, זקוף ראש, יקר, כי התכונות שרוכש מאיסלאם אין כוח בעולם יכול להביסם.

זה הוא מה שיש לעבד המוסלמי בעולם הזה, אבל בעולם הבא, אללה ימלאו בשפיעת רצונו, יכניסו לגני עדן זורמות מתחתים הנהרות, יהיה לו בהם כל תאוות נפשו, כגמול לו על נאמנותו והצלחתו במבחן העולם הזה. זהו הנצחון הגדול הנצחי, שהעבד המוסלמי ייהנה ממנו בחיים האלה ובעולם הבא.

זהו האיסלאם, הדת שהאדם נברא עליה. אינו מיוחד לאומה מסויימת או מדינה וזמן מסויים. נאמנו לו כל מי שידעו אללה ונהגו בחוקתו, והלכו בדרך הישרה, בכל זמן ואומה, הן נקראה הדת שלו איסלאם והן לא. באיזו שפה שהיא.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day