1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. האימונה בנסתרות

האימונה בנסתרות

 

האימונה בנסתרות

 

כשאתה לא יודע מהשו, מה אתה עושה ? בוודאי אתה מחפש אחרי אחד האנשים שיודע את הדבר הזה, עוקב אחריו ולומד ממנו, עד שתדע מה שאתה רוצה, ובסופו של הדבר אתה עושה מה שהוא ממליץ לך. למשל, אם אתה חולה, אינך מרפה את עצמך בעצמך, אתה הולך לרופא, אם הרופא הזה פקי באמונתו, בעל תעודות נכבדים, וראית אותו מרפא רבים ונהיו לבריאים, תאמין שיש לו כשרון לרפא אותך. לפי האימונה הזאת, אתה לוקח רק התרופה שהוא רושם לך, אינך עושה כל אשר הוא אוסר עליך.

באותה צורה אתה מאמין לעורך הדין, אתה עושה כל אשר הוא אומר לך בכל ענייני החוק. מאמין למורה בכל ענייני הלמידה, ומאמין בכל שהוא מבהיר לך. גם כן אם ברצונך ללכת למקום ואינך יודע הדרך המובילה אליו, מאמין בזה אשר יודע אותה ומאמין באומרו, והולך בדרך שהוא מראה לך. ככה בכל ענייני העולם. זאת היא האימונה בנסתרות.

על כן המובן של האימונה בנסתרות, שתבוא למי שיודע בכל העניינים שאינך יודע, ותאמין באומרו. אתה לא יודע מהותו של אללה ותכונותיו, לא יודע כי המלאכים מנהלים ענייני העולם לפי הוראותיו, והם סובבים באנשים מכל עבר. גם כן לא יודע מה היא הדרך הנכונה ליישר את החיים לפי רצונו של אללה, לא יודע שום דבר על החיים הבאים ומה יקרה בהם לבריות, את הדברים האלה ודומיהם תדע עבורם מאיש שתהיה בטוח לצדקתו, טוהרו ויושרו בכל ענייני חייו, ובוחן את נקיון מעשיו ודבריו החכמים, תשלים כי אומר הוא רק הצדק, וכל אמירותיו צריך שיהיו מקובלים עליך ומאמין בהם. זאת היא אימונתך בנסתרות, כדאי לך בזה אם רצית במשמעת לאללה הנישא, לעבוד במה שהוא אוהב ומרוצה ממנו, כי אי אפשר לקבל המדע הנכון בעניינים האלה רק באמצעות השליח, ואי אפשר לך שתלך בדרך הישר לאיסלאם בלי הידיעה הנכונה הזאת.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day