1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. נבואתו של מוחמד בן עבד אללה

נבואתו של מוחמד בן עבד אללה

 

נבואתו של מוחמד בן עבד אללה

בזמן הזה שתארנו לעיל, נשלח לעולם ולכל האומות ועמיהן שליח אחד, הלא הוא אדוננו ומורנו מוחמד עליו השלום בארצות ערב, ונסמך להודיע לכל אומות העולם, מה שנזדמן לו מהיושר ודת הצדק והחוק הכולל.

אם תביט בגיוגרפיה של העולם , תדע שארצות ערב הן הארץ הנכונה לשליחות העולמית, היא שוכנת בין יבשת אסיה ואפריקה וקרובה מאוד ליבשה האירופית, הואיל ובזמן ההוא שהיתה בו אומות אירופה הנאורות שוכנות בחלקיה הדרומיים, והמרחק בינה לבין ארצות ערב שווה למרחק שביו הודו לארצות האלה.

גם כן אם תקרא זה שנכתב בספרי ההיסטוריה אודות הזמן ההוא, תדע שאין בעולם אומה נאותה יותר לשליחות הזאת מהאומה הערבית, כדי שסבות החולשה וההדרדרות גלשו בשאר המעצמות והכוחות העצומים, אחרי שהרעידו את העולם כולו. אך האומה הערבית, דאז, היתה אמידה וחזקה. התפתחות העיר ועלייה בתרבות והתפשטות השחיתות באומות האחרות קלקלה להן סגולותיהן ומנהגיהן. אבל האומה הערבית לא היתה בזמן ההוא חיה בסביליות שתעשה ממנה אומה רכה, משתוקקת לחיי הרווחה, לשחיתות ועוולות, האומה הזאת היתה במאה השישית רחוקה לגומרי מההשלכות הרעות שהתפשטו באומות העולם הנאורות האחרות, היו לה התכונות האנושיות העולמיות שאפשר שיהיו באומה לא הלמה אותה המודרניות, הערבים היו אמיצי לב ולא לוקחים בחשבון את הפחד והאימה, נדיבים, ומקיימים הבריתות, יש להם חופש בחשיבה ובביון, שוחרי חירות ועצמאות, מעדיפים את התכונות האלה על כל תכונות אחרות, לא נכנעים לאומה נוכריה, ורצה בעורקיהם מדת ההגנה על כבודם בקשיחות. חייהם היו פשוטים, אינם יודעים חיי היוקרה והנועם. בלי ספק היה בהם הרבה מעשים רעים ומגונים. אבל מעשי הרע האלה נובעים משלא נשלח להם שליח מאללה מאז אלפים וחמש מאות שנה, ולא קם להם מנהיג ידאג לתקן את המוסר שלהם וילמדם המודרניות והתרבות, הבורות התפשטה בהם כאשר הם חיו חיי חירות מלאה במדבר למשך מאות שנים, הם הרחיקו לכת בבורות הזאת עד אשר אין אחד יכול לנמס אותם ולהוציא אותם מחשיכות הבהימיות לאור האנושות. אך עם זאת הם היו הנכונים להרעיש את העולם אם התעניין בישרם והוראותם איש גאון, וקיימו בעקבות הקריאה שלו והוראותיו יעד נשגב ושליחות נקייה בעולם.

אומה כזאת שנחשבת גיבורת חיל ואמיצת לב, היתה צריכה לשליחות העולמית להפיץ את המלה שלה ולהשריר אותה בכל רחבי העולם.

גם כן הביט בשפה הערבית, אם קראת בשפה הזאת ולמדת את הספרות שלה, תידע ללא ספק, כי אי אפשר שתהיה בעולם שפה יותר נכונה מהשפה הזאת תואמת לרעיונות העולמיות, יכולה להביע את המובנים הדקים במדע האלוהי וההשפעה בלבבות, שבמשפטים קצרים בשפה הזאת תתבצענה העניינים החמורים, ההשפעה שלה תהיה חזקה בלבבות. המובנים של הקוראן היו זקוקים לשפה כזאת. מחוכמתו הגדולה של אללה ורחמיו הכוללים בעבדיו שבחר בארץ ערב והעדיף אותה לנבואה העולמית. הבה נבהיר הדברים שעשו מאיש שבחר בו אללה לנבואה, איש אין לו דומה בעולם.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day