1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. ההגנה על האיסלאם

ההגנה על האיסלאם

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

ההטלה האחרונה של אללה על עבדיו היא ההגנה על האיסלאם. ההגנה הזאת ואם היא לא מיסודות האיסלאם, אך היא הטל חשוב מהטלי האיסלאם, נזכרה הרבה פעמים בספר ובדברי הנביא בהרבה מקומות. אז מה היא ההגנה על האיסלאם? למה הוטלה על המוסלמים? אפשר לדעת את זה במשל שייאמר בנידון הזה. נניח שיש איש אומר שהוא חבר שלך ואוהב אותך, אך מעשיו מעידים שהוא לא אוהב אותך כאשר ייגע בך איזה נזק, ולא אכפת לו הצרה שאתה שוקע בה, אינו מתעניין במה שמועיל לך או מזיק בך, אינו מוצא בושה כשיבוא למען התועלת האישית שלו בכל עבודה שתביא עליך צרה, ולא יקום לעבודה שיש בה תועלת לך, כי אינו מוצא בה דרך לתועלת אישית, לא יושיט לך יד העזרה כאשר יהיה לך אסון, ישתף ויעדד אלה אשר משמיצים בך, או לפחות ישתוק מרתיעת אלה שמשמיצים בך, יסייע לאוייביך כאשר הם מזממים לך, לפחות לא יינסה להציל אותך מן הנפילה במלכודת שלהם, אז האם תחשוב שהאיש הזה חבר ואוהב אותך, ותאמין לו בקריאתו? לא ולא הוא טוען בלשונו שהוא חברך, ואינו אוהב אותך בלבו. המובן של הידידות הוא שהאדם יאהב את חברו בכל מאודו, יאמין לו, ינחם אותו, ישתתף בכל מה שיקרה לו, שמחה ועצב, יעזור לו מול אוייביו, לא יאבה שישמע אחד ידבר עליו ברעה. אם כל אלה לא יהיו בבן האדם, אז הוא צבעוני ושוקר בקריאתו.

על דרך משל, קח מה שצריך לך אם תאמר שאתה מוסלמי. המובן של הקריאה הזאת שתהיה בך הקנאות לאיסלאם ולאימונה, אהבת הדת, העצה הכנה לאחיך המוסלמים, תהיה התועלת של האיסלאם וטובת המוסלמים מול עיניך בכל מעשיך בעולם הזה, ולא תעשה מעשה מזיק לאיסלאם, נוגד לדיניו ותכליתיו, כדי שתשיג תועלת אישית, או הדחת רעה מעליך. צריך לך שתשתתף בכספך ובעצמך בכח עבודה שיש בה טובה לאיסלאם ולמוסלמים, תתרחק מכל מעשה שיזיק באיסלאם ובמוסלמים, לא תחשוב בגאונך, אך בגאונות האיסלאם והמוסלמים, אל לך שתסבול בהשפלת האיסלאם והמוסלמים כמו שאתה לא סובל בשפלתך, לא תשתף פעולה עם אויבי האיסלאם והמוסלמים כמו שלא עוזר לאוייביך, ותהיה מוכן לכל הקרבה בעצמך והונך להגן על האיסלאם ועל המוסלמים, בדיוק כמו שאתה מוכן להגן על עצמך, מי אומר שהוא מוסלמי צריך שתהיינה בו כל התכונות האלה, אם לא יהיה מן הצבעונים, ומעשיו יעידו עליו שהוא שקרן בקריאתו המלולית.

"מלחמת קדש בשביל אללה" הידועה באיסלאם היא סעיף מסעיפי "ההגנה על האיסלאם",המובן של המלה "מלחמת קדש" בשפה: השקיע מאמצים וכוחות בדבר מה. ככה כל מי שחותר להעלאת דבר האיסלאם בכל הכסף שיש לו, נפש, עט ולשון, הוא בלי ספק לוחם מלחמת קדש בשביל אללה  במובנה הכללי, אך המלה הזאת נאמרת במובנה הפרטי על המלחמה שינהלו המוסלמים בפני אויבי האיסלאם, על שום דבר אך ורק השבעת רצונו של אללה הנדיב להם, אין להם בכך שום תועלת חילונית. מלחמת קדש הזאת היא הטל הכרחי על המוסלמים בשריעה האיסלאמית, כלומר שעל אף השייכות חוזרת בו על כל המוסלמים, אלא שיהיה מספיק אם כמה מהמוסלמים עסקה בו. המלחמה הזאת נהפכה להטל הכרחי על אנשי המקום הזה כמו התפלה והצום, שצריך לכל מוסלמי מאנשי הארצות השכינות לארצם שיקום לעזרתם בנפשו ובכספו.

אם לא תחול תבוסה במסע האוייבים גם אחר נצחונם, תהיה עזרתם הטל חובה על כל המוסלמים בעולם כמו התפילה והצום, כלומר אם איחר במכוון לעזור לאף אחד מהם באיזו מדינה, נהיה לרשע. ובמקרים כאלה, "מלחמת קדש למען אללה" היא חשובה יותר והרבה חמורה מהתפילה והצום, כי האימונה תהיה במבחן במלחמה הזאת, מי אינו מעודד את האיסלאם, ולא לוחם עם המוסלמים, גם בעתות האסונות, היינו חשוד באימנותו, ויש חשש באיסלאם שלו, איזו תועלת תהיה מתפילתו וצומו אם הוא כך? המוסלמי שיתנגד לאיסלאם ויעזור לאויבים נגד האיסלאם, זהו המרדן שאין חשש שהוא שקרן, ולא נתקבלה תפילתו, צומו, צדקהו ועליתו לרגל.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day