1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. העלייה לרגל למכה

העלייה לרגל למכה

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

היסוד הרביעי מיסודות האיסלאם היא העליה לרגל למכה, זה הוטל באיסלאם אך ורק על אלה מעשירי המוסלמים היכולים לעלות למכה, ולא נכפה אלא פעם אחת בחייהם.

לפני אלפי שנים בנה אברהם עליו השלום, בית קטן לעבודת אללה, במקום ששוכנת בו היום העיר הנכבדת מכה, אללה קיבל ממנו והודה לו על אהבתו ונאמנותו, עד כדי שיחס הבית הזה לעצמו, ואמר: מי שרצה לעבוד אותי, עליו שיפנה בעבדותו לבית הזה, ומי יכול להגיע אליו, צריך לו לבקר בו פעם אחת לפחות בחייו, יסבוב סביבו בדומה לאהבה שהיתה לעבדי וחברי אברהם עליו השלום. אללה צווה כי אם היה בכוונתכם לעלות רגל למכה, ויצאתם מבתיכם בכוונה לבקר בבית הזה, נקו את לבבותיכם, עצרו תאבות נפשותיכם, עזבו את השחיתות, הפטפוטים, שפיכת הדמים והדבורים הזדונים, בואו אליו בנמוסים הצריכים כאשר תעמדו בין ידיו של אלוהיכם, הכבוד, חודל אונים והכניעה, דעו שאתם הולכים בדרככם אל אללה שיש לו מלכות כל השמים והארץ ומה שביניהן, אשר נזקקים לו כל הבריות. דעו שאם תהיו בין ידיו בחוסר האונים הזה והכניעה הזאת והנאמנות, עשיתם את העבדות בלב טוב וברצון טוב, הן הוא יגמול לכם על מעשיכם בשכר עצום.

אם תביט בעלייה לרגל למכה בהבט אחר, תדע שהיא החשובה ביותר בעבדות לאללה והגדולה בהן, למה אז הבן אדם יעזוב את עבודתו ומסחרו ובניו וחבריו, ויסבול מאורך הנסיעה בכל שיש בה, אם היה לבו פנוי מאהבת אללה? כאשר ייצא האדם מביתו ויתחיל במסעו לבית אללה במכה לא תהיה הנסיעה הזאת כמו שאר הנסיעות, כל כוונתו שיהיה בנסיעה הזאת פנוי לאללה, ויתרבו בלבו הרגשות האהבה והחשק לביתו של אללה. ככל שתהיה הנסיעה ארוכה, וירגיש כי הוא קרוב מהכעבה, תתרבה הרגשת האהבה, תיכפל משיכת החשק, ימאס לבו את העוולים ויחרוט על רשעיו הקודמים, יקרא לאלוהיו, יתפלל שיצליח במשמעתו לו בימיו הנשארים בחייו, ויתחיל לחוש במותק בלתי רגיל כאשר יזכור את אללה, וישתחווה השתחויות מתמשכות לא ירצה להרים ראשו ממנה, גם כאשר יקרא בקוראן, איזה הבדל בין המותק שיחוש בו ומה שהיה חש בו לפנים וכאשר יצום ימצא מותק לא היה לו לפני כן. אחר כך כאשר ייכנס לארץ מכה ויעמוד על אדמתה בכף רגליו, ישתזרו בעיניו תולדות האיסלאם בימיו הראשונים, ויראה בכל שטח בארץ הטהורה הזאת, עקבותיהם של אלה שאללה מרוצה מהם והם מרוצים ממנו, אהבו אותו ואהב אותם, הקריבו בעדו כספם ונפשם, ותעיד לו כל גרעין חול באזור הזה בגדולותו של האיסלאם, כל חצץ מעיד שזאת היא הארץ הקדושה שהתחיל ממנה האיסלאם ופקע ממנה אורו ועלה דברו. ככה יתמלא הלב של המוסלמי באהבת אללה, ואהבת הדת שלו. וכאשר הוא יחזור למולדתו, ימצא בלבו אתר מאתרי האיסלאם לא יימחה עד יומו האחרון בחייו.

יש הרבה תועלות חולניות בעלייה לרגל למכה, בנוסף לתועלות הדתיות: מכה הנכבדת נהיתה למרכז כל המוסלימים, תשתוקק רוחותיהם לה מכל עבר, ובכל צאצאיהם וארצותם, ירגישו שהם אחים ואינם אך ורק אומה אחת, כאילו מחד גיסא העליה למכה היא עבדותו של אללה, וכנוס עולמי יתאספו אליו המוסלמים מכל רחבי העולם וכל הארצות, מצד שני, זאת האמצעי הגדול והמוצלח ביותר להזין את האחווה המוסלמית העולמית על האיחוד והאהבה ושתוף פעולה.

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day