1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. האימונה והמשמעת

האימונה והמשמעת

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

קורא יקר, כדאי לך לפני שנמשיך, שתחזור קצת אחורה ותסקר פעם נוספת מה שנצטבר לך מהפרקים הקודמים:

1-              ללא ספק האיסלאם הוא המשמעת לאללה ישתבחשמו ויתעלה, וקיום הוראותיו, אך אין דרך לידיעת מהותו של אללה ותכונותיו, הדרך שבה ירצה מעבדיו להמשיך בה את חייהם, והאיכות הנכונה למה שיקרה להם אחרי המוות כגמול או עונש על פעולותיהם. ההגדרה הנכונה לדת האיסלאם  היא שנאמין בהוראות הנביא ונעבוד אללה לפי ההדרכה שלו". כל מי שעזב את ההדרכה של הנביא, ולא הלך בדרכה כאמצעי להכיר את אללה והחוק שלו, אינו מוסלמי, אפילו אם טען שהוא נשמע והולך בעקבות חוקיו.

2-              בעבר נשלחו הנביאים לכל אומות העולם, כל נביא נשלח לאומה נפרדת, פעמים נשלחו לאומה אחת כמה נביאים זה בעקבות זה. האיסלאם הוא השם של אותו דת שבא בו נביא מסוים לאומה כל שהיא. על אז נשאר האיסלאם באמת אחת בכל הזמנים וכל האומותל ונקרא לדתות האלו בשם האיסלאם, אך היו כמה שינויים בדיני כל האומות כלומר חוקותיה ודרכי עבודתה. לא היה צריך לאומה שתלך בעקבות אומה אחרת, אבל צריך לה להאמין בכל הנביאים של אללה.

3-              כאשר נשלח הנשביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל העולם, השלים אללה בו את דיני האיסלאם, שהוריד לכל האנשים להיות להם שריעה אחת, מסויימת. לא היתה שליחותו לאומה מסויימת, או זמן מסויים, היתה לכל האנשים בכל הדורות, לכן הפריך בשליחותו כל מה שהיה לפניו משאר הדינים של האיסלאם שבאו בהם כל הנביאים לכל האומות. לא יבוא לאנשים נביא אחר או שריעה אחרת אחריו עד יום הדין. האיסלאם עכשיו הינו ההליכה בעקבות הנביא מוחמד, שלא יישלח אחריו מאללה איש אחר כדי להאמין בו ויהיה האדם כופר אם הוא לא יאמין בו.

קורא יקר, בוא עכשיו להכיר את הדברים שעלינו להאמין בהם לפי הוראות הנביא:


האימונה באללה:

הצוו הראשון והחשוב בצוואותיו של הנביא ושעלינו להאמין בו, הוא שאין אלוה מבלעדי אללה ".האמירה הזאת היא שיוסד עליה בניין האיסלאם, המבדילה בין המוסלמי והכופר והמשתף ועובד אלילים, היא גם הגורמת להבדל העצום בין האדם המאמין בה והאדם המואס אותה. המאמינים בה הם חבורה שיש להם ההצלחה והאושר וההעלאה בעולם הזה ובעולם הבא, ומי שפונים לה עורף מפסידים את הכל בעולם הזה ובעולם הבא.

ההבדל הגדול בין שני האנשים האלה אינו הוא שאחד מהם הוגה במילת היחוד ( אין אלוה מבלעדי אללה) אלא שעליו להאמין בה גם בלבו ובשכלו.

האם החולה יכול להגות את שם התרופה שלו כדי להחלים? או עליו לקבל את התרופה בפה. זה הוא ההבדל בין השניים. גם כן המלה הזאת" אין אלוה מבלעדי אללה" לא תועיל לך אם הגית בה בלי לחוש את המובן שלה, או בלי שתדע את המשמעות שלה, או תהיה בטוח באחריות הגדולה שלקחת על עצמך. תרגיש בהבדל האמיתי כאשר המובן של המלה הזאת יגע בלבך, ותהיה בטוח בטחון מלא באמיתותה, הבטחון שלך לא יהיה פחות מהבטחון שהאש היא דבר משריף, כלומר כפי שהאימונה שלך בתכונת האש מונעת ממך לשים ידך בה, או כפי שאין אלוה מבלעדי אללה מונעת ממך שתבוא בדבר קטן או גדול מן השתוף או הכפירה, באימונה או בעבודה.

 

המשמעות של " אין אלוה מבלעדי אללה "

קורא יקר, עכשיו עליך לדעת את המשמעות של המילה "אלוה". המובן בלשון הערבית: "הזכאי לעבוד אותו" כלומר מי שזכאי בגודלו ורמתו העליונה, שיעבדו אותו כל האנשים, וישפילו ראשם בעבודה. גם כן המובן של המלה אללה כולל: שיש לו כוח עצום לא יוכל השכל להבין מובנה", גם כן "שאינו צריך לאף אחד, והכל צריכים אליו זקוקים לעזרתו בכל ענייני חייהם". בנוסף לכך "מי שהוא נסתר מעיני האנשים, כלומר שכוחותיו לא נראים". המלה "כודה" בפרסית "דיותה" בהודית, ו" God" באנגלית כולן נרדפות למלה "אללה", גם כן יש בשפות העולם האחרות מלים זהות למלה הזאת.

המלה "אללה" היא שם פרטי לאללה המתנשא. והמובן של "אין אלוה מבלעדי אללה" הוא לבדו בעולם הזה הזכאי שהאנשים יעבדו אותו, וישתחוו לו במשמעת ועבדות. הוא לבדו הבעל של העולם הזה ומושל בו, כל דבר נזקק אליו ולעזרתו, הוא שאחרי החושים.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day